Pons de Capdoill

 

 

 

 

   

I.

   

Ar nos sia capdels e garentia

   

cel qui guidet tres reis en Betleem,

   

que sa merces nos a mostrat tal via

   

per qe·ll peior vendran a salvamen

5  

qui lo segran de bon cor leialmen.

   

E qui per terra ni per manentia

   

remandra chai, molt fara grant folia,

   

q’eu non teng ges lo plus rics per manen

   

qui pert vergoigna e Deu per avol sen.

   

 

   

II.

10  

Gardatz si fai qui reman gran folia:

   

q’als apostols dis Jesus veramen

   

q’om lo seguis e laisses, qi·l segria,

   

toz sos amics e son ric chasamen.

   

Ar es sazos facham son mandamen,

15  

car qui lai muor, mais a que si vivia,

   

e qui chai viu piegz a que se moria,

   

q’avols vida val pauc, e qui muor gen

   

auci sa mort e pois viu ses tormen.

   

 

   

III.

   

Qui ves la croz de bon cor s’omelia

20  

perdon aura per la croz humilmen;

   

et ab la croz deli torz e feonia

   

nostre Seigner, que ac franc chausimen

   

del bon lairon el felon fez dolen,

   

e perdonet Longis qi·s repentia,

25  

et en la croz cobret cels qe perdia;

   

e sufert mort per nostre salvamen:

   

malastrucs er, qui guierdon no·ill ren.

   

 

   

IV.

   

Qui tot quant es de sai mar conqueria

   

no·ill ten nuill pro si faill a Deu ni·l men;

30  

q’Alixandres, qui tot lo mond avia,

   

non portet ren mas un drap solamen.

   

Dunc ben es folz qui ben ve e mal pren,

   

ni laissa·l joi qui no faill nuoit ni dia,

   

per cho qe pert, don non a mais bailha.

35  

Cho son li fals cobe desconoissen

   

cui cobeitaz engana per neien.

   

 

   

V.

   

Jamais no·s gab negus bars qe pro sia

   

s’ar non socor la crotz el monumen;

   

c’ab gent garnir ab pretz, ab cortezia,

40  

et ab tot cho q’es bel et avinen,

   

podem aver honor e jauzimen

   

en paradis. Gardaz dunc que queria

   

plus coms ni reis, s’ab honraz faiz podia

   

fozir enfern e·l pugnais fuoc arden

45  

on maint caitiu viuran toztems dolen.

   

 

   

VI.

   

Toz hom cui fai velersa o malautia

   

remaner chai deu donar son argen

   

a cels q’iran, qe ben fai qui envia,

   

sol non remaingna per cor regcregen.

50  

Ha! qe diran al jor del juzamen

   

ceill qu’estaran, per cho que ren non tria,

   

quant Dieus dira: «fals, plen de choardia,

   

per vos fui morz e batuz malamen!»?

   

Adunc aura lo plus just espaven.

 

 

 

Text: Lauren Mulholland, Rialto 11.v.2015.