Discussione

Raimbaut d’Aurenga, Ab nou cor et ab nou talen (BdT 389.1)

 

 

 

 

 

Ω                  

vuelh un nou verset comensar

ω

vuelh un nou verset comensar

α [ovest] a [<BAm]

vueil un vou verset comensar

V

uujl ·I· nueu uerset comenzar

a1 C

uuelh un bon nou uers comensar

R

uuelh un bo nou uers comensar

β [est] M

uueilh un nou uerset començar

β1 D

vioil ·I· nou uerset començar

I

voill un nou uerset comensar

K

voill un nou uerset comensar

N2

voil un nou verset comensar

β2 A

uuoill un bon nou uers comenssar

N

uoill un bon nou uers comensar

  

  

Ω

que mielhs sen deu renovelar

ω

quōmielhs sen deu renovelar

α [ovest] a [<BAm]

com veilz sen deu renouelar

V

com miels sen deu renouelar

a1 C

quomielhs sen deu renouelar

R

com miels sen deu renovelar

β [est] M

com uiels sen deu renouellar

β1 D

cō ueill i pot renoueilar

I

com uielz ipot renouellar

K

com uielz ipot renouellar

N2

com uielz i pot renouellar

β2 A

qus uieills en deu renouellar

N

qus uels en deu renouelar

 

 

Ω

francs de novel ab ferm parven

ω

franc de novel ab ferm parven

α [ovest] a

franc de noueil ab veil paruen [scritto dal correttore]

V

faz de nouell ab ferm paruem

a1 C

y franh de nouelh ferm paruen

R

y franh nouel ab ferm paruen

β [est] M

farai dun nouell ferm par paruen

β1 D

farai de nouel frem paruen

I

farai de nouel ferm paruen

K

farai de nouel ferm paruen

N2

farai de nouel ferm paruen

β2 A

franc de nouel ab ferm paruen

N

franc de nouel ab frem paruen

 

 

Ω

en chantan al novel temps clar

ω

en chantan al novel temps clar

α [ovest] a [BAm]

e cant em al nouel temps clar

V

e cant em ab nouel tems clar

a1 C

e quant em al nouelh temps clar

R

er cant em al nouel tems clar

β [est] M

en chantan ab nouels temps clar

β1 D

er cantem ab nouel tems clar

I

er cantem ab nouel temps clar

K

uel temps clar

N2

er can tem ab nouel temps clar

β2 A

e chante el nouel temps clar

N

e chant el nouel tems clar

 

 

Ω

quel novels fuelhs nais don deissen

lo novel critz on jois sempren

dels auzels quintron en amar.

ω

quel novels fuelhs nais don deissen

lo novel critz on jois sempren

dels auzels quintron en amar.

α [ovest] a

qel nouels foils nais dont deisen

lo nouels critz don iois sempren

dels ausels qintron en amar.

V

quels fueils nouels dei naisson desen

el nouels critz de ioy sempren

dels auzels que tornon amar.

a1 C

quels nouelhs fuelhs naysson desen

lo nouelh crit el ioy sempren

els auzels quintran en amar.

R

quelh nouels fuelh nayson de sen

lo nouelh crit on ioi sempren

els auzels quintran en amar.

β [est] M

qe fan lauzell mais don dissen

los nouels critz don ioi sespren

dels auzels qis tan en amar.

β1 D

que fan lauçel mais don da sen

lo nouels criz don ioi sespen

dels auzels quim tran en amar.

I

que fan lauzer mas don deis sen

lo nouelz critz don iois senpren

dels auzels quintran en amar.

K

que fan lauzer mas don deis sen

lo nouelz critz don iois senpren

dels auzels quintran en amar.

N2

que fan lauzel mas don deis sen

lo nouelz criz don iois sen pren

dels auzels quin tran en amar

β2 A

qel nouels fruitz nais e dissen

el nouels critz en eis sempren

eill auzeill intron en amar.

N

qel nouel fruz nas e desen

el nouels criz en eis sempren

eil aucel intro en amar.

 

 

Ω

Don amars mi fai alegrar

ω

Don amars mi fai alegrar

α [ovest] a [<BAm]

Don amars mi fai alegrar

V

Domna mais me faitz alegrar

a1 C

Doncs amors me fai alegrar

R

Doncs amors me fay alegrar

β [est] M

Don aman mi fan alegrar

β1 D

Don aman mi fan alegrar

I

Don aman mi fan alegrar

K

Don aman mi fan alegrar

N2

Don aman mi fan alegrar

β2 A

Dompna que mi faitz alegrar

N

–omnam que me fai alegrar

 

 

Ω

que|am si com non pot comtar

ω

que am si com non pot comtar

α [ovest] a

qeu am si com non pot comdar

V

queu am si com no pot comtar

a1 C

quieu nay pus quom uos pot pensar

R

quieu nay pus com nos pot pensar

β [est] M

qieu am si qom non pot comtar

β1 D

que uan si com no poc comdar

I

que am si com non pot comdar

K

que am si com non pot comdar

N2

qeu am si com non pot comdar

β2 A

eus am plus com non sap pensar

N

queos am mels quom no sap pesar

 

 

Ω

mas que|amor gazardonar

non puesca amor sim ten car

dat ma^amors per son chauzimen

ω

mas quamor gazardonar [-1]

non puesc amor sim ten car [-1]

dat ma amors per son chauzimen

α [ovest] a [BAm]

mais qasamor guizardonar

nim posc qamors ma sim ten car

dat amors per son chauzimen

V

mas quesamor gazardonar

no pusc camor me ten si car

dat amor per son chausimen

a1 C

pus ad amor guazardonar

non puesc amor mais sim ten car

que dat ma per son chauzimen

R

pus ca adzamors guazardonar

non pus camor mays sim ten car

que dat ma per son chauzimen

β [est] M

mais qazamor gazardonar

no puesc qamors ma en conten

e gardat per son chauzimen

β1 D

mais camor guiardonar

non puosc camors ma em ten car

dat amors per son chausimen

I

mas cazamor guizardonar

non puosc camors ma em te car

dat amors per son chauzimen

K

mas cazamor guizar donar

non puesc camors ma em ten car

dat amors per son chauzimen

N2

mas cazamor guizardonar

non puesc camors ma em ten car

dat amors per son chauzimen

β2 A

mieills cad amor guizerdonar

non puos qamors mi ten si car

que dat ma per son chausimen

N

mels quad amor gazerdonar

non pos quamors ma sin ten car

damar per son chauzimen

 

 

Ω

que ris de diëu mes som par

el siëus ris fam plus iauzen

ω

que ris de dieu mes som par

el sieus ris fam plus iauzen

α [ovest] a

que sies ris desd ui mes som par

don me fa sos ris plus jauzen

V

que ues ris de deu mes som par

et adoncs mes son ris plus gen

a1 C

que belh ris mes de dieu som par

el sieu belh ris fam plus iauzens

R

que belh ris mes de dieu som par

elh sieu belh ris fam plus iauzen

β [est] M

qe ris de dieu mes uis som par

don me fai sos ris plus iauzen

β1 D

que ris de deu mes uis som par

don me fai sos ris plus iausen

I

que ris – dieu mes uis som par

don me fai sos ris plus iauzen

K

qe ris deris dieu mes uis som par [ris espunto]

don me fai sos ris plus iauzen

N2

que ris de dieu mes uis som par

don me fai sos ris plus iauzen

β2 A

que de negun ris non a par

e sim ten sos ris plus gauzen

N

que de negu ris non a par

e sim ten sos ris plus iauzen

 

 

Ω

quieu ai tot gaug enteiramen

ω

quieu ai tot gaug ēteiramen

α [ovest] a

[ ... ... ... ] et eisament

V

queu ai gaug et examen

a1 C

que ieu ai tot ioys eyssamens

R

quieu ay tot gaug et eysamen

β [est] M

qieu tot lo gaug entieramen

β1 D

queu lai tot gaug et eissamen

I

queu ai tot gauz et eissamen

K

queu ai tot gaug et eissamen

N2

qeu ai tot gaug et eissamen

+Dc

qeu hai tot gauz ez eissamen

β2 A

qieu ai tot gaug entieiramen

N

queu ai tot gauh enteiramen

 

 

*DIKMN2*         v. 1                  

Ab nou ioi [si veda anche la rubrica di *Dc*]

[*M* + β1] v. 4

un nou uerset [con *Va*]

v. 7

com uielz [*D* ueill, *M* uiels; con *a* com veilz]

v. 9

quels [*D* quil, *M* qils] nouel [*DM* nouels] mouen [*DM* mouen]

v. 10

farai de nouel [*M* dun nouell]

v. 12

que fan lauzel [*D* lauçel, *IK* lauzer, *M* lauzell] mais [*IKN2* mas] don

v. 13

don iois [*DM* ioi; con *a*]

v. 15

Don aman mi fan

v. 20

la saup [*IKN2* sap] triar [*D* far]

v. 21

 amors que [*N2* qe; con *Va*]

v. 23

mas [*DM* mais] cazamor [*M* qazamor; ma *D* camor; con *Va* (*V* quesamor)]

v. 32

ris de dieu [*I* om. de, *D* deu] mes uis som par [*I* sō oar, *KN2* son par]

v. 33

don me fai sos ris [*D* son ris]

[+*Dc*] v. 38

car [*DcM* qar] del mieu [*DDcM* de mon] gaug [*DcIN2* gauz; con *Va*]

[+*Dc*] v. 39

et [*Dc* ez] eu [*IKM* ieu] uiu

v. 45

uos cug [*D* cuit] ades

v. 48

domnīs [*D* dom uīs,*IKN2* domnis] estar [*M* ester]

v. 53

dieus mi [*M* me] lais [*D* laics]

 

 

*M* v. 3

ab nou bel [con *CRVa*]

v. 7

sen deu renouelar [con *CRVa*]

v. 11

en chantan

v. 13

los nouels critz don ioi sespren

v. 14

qis tan en amar

v. 16

qieu am si [con *N2*, *V* e *a*]

v. 19

si dieus mait

v. 21

amors qi

v. 24

ma en conten

v. 25

e gardat per son chauzimen

v. 30

qel cors [con *AN* e *a*]

v. 31

e midons rim [con *CRV* e *N*]

v. 34

que sim rission qatre cen [con *AN*, *CRVa*]

v. 35

āgel qim deurion gaug far [con *AN* e *CRVa* (*CR* ioi dar)]

v. 36

gaug nai eu tal [con *AN*, *CR* (ioi), *Va* (tan)]

v. 41

qieu tot lo gaug [om. ai]

v. 41

entieramen [con *AN*]

v. 42

a midons qel mi pot tost dar [tost anche in *C*]

v. 48

qades mieus [*A* e *a* mius]

v. 49

uostre nou cors bel e plazen

v. 54

qautre ris mi sēbla

 

 

*DIKN2* [β1] v. 7

i pot renouelar [*D* renoueilar]

v. 11

er cantem [*N2* can tem; con *CRVa* e cant (*C* quant) em] ab nouel

v. 24

non puosc [*KN2* puesc] camors ma em ten car

v. 25

dat amors [con *Va*]

v. 35

nom deurian plus gran gauz far

[+*Dc*] v. 41

et [*Dc* ez] eissamen [con *RVa*; *C* eyssamens con om. di et]

[+*Dc*] v. 42

la midonz [*D* midons] quel mi pot tot dar [*Dc* qe lom pot dar, *D* tot donar; con *RVa*, ma *V* quel me pot donar]

v. 48

cades mi uei [con *V*]

 

 

*D*

 

 

 

*IKN2* v. 3

ab nou captenemen [om. bel (-1)]

v. 9

mouon [*DM* mouen]

v. 13

don iois [*DM* don ioi]

v. 16

que|am [*D* que uan, *M* qieu am]

v. 27

a sos obs damor [*DM* a sos obs (*M* ops) amors]

v. 29

Rire dei con si fas [con *M* Rirem de qossim fatz; *D* Rire dei eli sī fai]

v. 30

qel cor me ri [*D* quil cor mer (-1); con *CRV*]

v. 31

e midons rim [con *CRV* e *N*]

v. 34

dagles cen [*N2* dangles cen, *D* angel cen]

v. 36

gauz ai eu tan [*Dc* gauz ai eu tal; *D*, *N* e *a* tan]

v. 46

que uestimen [om. ses]

v. 54

men sembla [*I* sembla]

 

 

*AN* [β2] v. 1

Ab nou cor [con *CRVa*]

v. 3

ab bon nou captenemen

v. 7

qus uieills [*N* uels] en deu

v. 10

franc de nouel [con *a*]

v. 11

e chante el [*N* e chant el]

v. 12

qel nouels [*N* nouel] fruitz [*N* fruz] nais e dissen [*N* nas e desen]

v. 14

eill auzeill [*N* eil aucel] intron [*N* intro] en amar

v. 15

Dompna [*N* -omnam] que mi faitz [*N* que me fai] alegrar

v. 16

com non sap pensar [*N* quom no sap pesar; pensar con *CR*]

v. 17

ni comtar [*N* cūtar; con *R*]

v. 20

cad ops [*N* qua obs] damar

v. 21

qan [*N* quant] nos aiostet [con *CR*]

v. 23

mieills cad [*N* mels quad] amor

v. 24

non puos qamors [*N* non pos quamors]

v. 28

ad autra [*N* altra] dompna ab [*N* domnab] cors rizen

v. 30

qel [*N* quel] cors [con *M* e *a*]

v. 32

que de negun [*N* negu] ris non a par

v. 33

e sim ten sos ris

v. 36

don mil dolen

v. 40

qui uol gaug ab me lan queren

v. 42

de midonz [*N* midons] que ben lom pot [*N* poc] dar

 

 

*A* v. 6

plus nous e son ioven

v. 9

nouel ab nou pessamen

v. 13

en eis sempren

v. 16

eus am plus

v. 17

cum ieus am

v. 24

mi ten si car

v. 25

que dat ma [con *CR*]

v. 26

nō pot en tosar

v. 31

e midonz ri [con *DIKN2* e *a*]

v. 48

mius veig inz dompna estar [con *V* mi vej ins donestar]

 

 

*N* v. 6

plus nos

v. 9

quei nouel

v. 10

ab frem paruen

v. 16

queos am mels

v. 24

ma sin ten car [con *a* ma sim ten car]

v. 25

damar per son chauzimen [-1]

v. 29

-ire deie sim faz souen

v. 34

quate en

v. 35

angel qim

v. 36

tan don nul

v. 37

manem

 

 

*CRVa* [a v. 1

Ab nou cor [con *AN*]

v. 3

et ab nou bel captenemen [*C* nou belh, *V* nueu bel; con *M*]

v. 

 

 

 

*CR* [a1*]   v. 4

un bon nou vers [*R* bo; con *AN*]

v. 7
 
 
*C* v. 
 
 
*R* v.
 
 
*V* v.
 
 
*a* [< BAm]  v.