Rialto

389.10a

 

Ara·m platz, Guiraut de Borneill

 

 

 

 

"Ara·m platz, Guiraut de Borneill,

que sapcha per c'anatz blasman

trobar clus, ni per cal semblan;

aiso·m digatz                         si tan prezatz

5

so que a totz es cominal,

car adoncs tug foran egal."

 

"Senher Linhaure, no·m coreill

si quecs troba a son talan,

mas eu son jutjaire d'aitan

10

qu'es mais amatz                    chans e prezatz

qui·l fai levet e venansal:

e vos no m'o tornetz a mal."

 

"Guiraut, no vueill qu'en tal trepeill

torn mos trobars que·l lauzon tan

15

l'avol co·l bo e·l pauc co·l gran:

ja per los fatz                          non er lauzatz,

car no conoison ni lur cal

so que plus car es ni mais val."

 

"Linhaure, si per aiso veill

20

ni mon sojorn torn en afan,

sembla que·m dopte de mazan:

a que trobatz                          si no vos platz

c'ades o sapchon tal e cal?

que chans non port'autre captal."

 

25

"Guiraut, sol que·l meils apareill

e dig'ades e tragu'enan,

mi non cal si tan no s'espan,

que anc viutatz                        no fo denhtatz:

per so prez'om mais aur que sal

30

e de chant es tot atretal."

 

"Linhaure, fort de bon conseill

es fis amans contrarian:

e pero, si n'ai mais d'afan,

mos sos lev'atz                        c'us enraumatz

35

lo·m dissazec e·l diga mal,

que no·l deing ad home sesal."

 

"Guiraut, per cel ni per soleill

ni per la clardat que resplan,

no sai de que anem parlan,

40

ni don fui natz,                         si soi torbatz

tan pes d'un fin joi natural

can d'als cossir no m'es coral."

 

"Linhaure, si·m vira·l vermeill

de l'escut cela que reblan

45

que eu dic: a Deu me coman!

cals fols pensatz                    outracuidatz

me trais doptansa deslial?

no·m sove com me fes comtal? "

 

"Guiraut, greu m'es per San Marsal

50

car vos n'anatz de sai Nadal."

 

"Linhaure, que ves cort rial

m'en vauc ades rich'e cabal."

 

 

 

Edizione critica Luigi Milone, 26.11.2003


Filologia Romanza    Raimbaut d'Aurenga   Traduzione