Rialto

389.2

 

Raimbaut d’Aurenga

 

 

 

 

    Ab vergoinha part mar[r]imentz
    chantarai, mas eu non pusc als,
    car vergoinha deu ben aver
4   qui es en gran benenanza
    e puis, ja per dreit ni per tort,
    la pert, com que am finament[z].
   
    Mas eu no paresc tan dolentz
8   com so, per que m’en ve grans mals:
    mas Deus c’a midons met voler
    que·m faza mala semblanza,
    no·m pot mais mal far de mort,
12   e d’aquel eu serai jausentz.
   
    E si d’aizo no son cre[zentz],
    non pusc als: mas Dieus qu’es leials,
    me don encar ogan un ver
16   colp de cairel o de lanza,
    ho!, c’om en escut freig m’en port,
    e puis er l’enveios manentz.
   
    E qui·l[l] ditz que eu li mentz,
20   per que ma dona·m ten per fals,
    mas sein[h]ors!, cal pro pot tener
    qui zo pert [per] devinanza,
    don bon amic son en descort?
24   et el men suau per las dentz.
   
    Mas ples es de vilas talentz
    istz lausengiers ab ditz venals,
    si que un rei cuia valer
28   si a totz ditz en romanza
    zo que·l sembla per fat deport
    don camja bos cors e bos sentz.
   
    Per que, madon’, es faillimentz
32   qui cre tot cant au dels aitals:
    e vos, s’anc m’ames jorn ni ser,
    donc com fos anc en duptanza
    qu’eu faillis vas vos tan de tort?
36   mas zo sai, que·us dol mos turmentz.
   
    Don vau ’nvers e crois eisamentz,
    si que paresc fols naturals:
    e farai totz tems, zo esper,
40   tro·m tornetz en alegranza
    e·m perdonetz ses mal resort
    lo tort qu’eu non ai, qu’es parventz.
   
    E don[c] en breu ses duptanza,
44   per merce·m tornatz en acort
    si no·us platz ma mort[z] o·l valentz!
   
    Car me sen vas amor ses tort,
    vos en prec tan ardidamentz.

 

 

 

Testo: Luigi Milone, Rialto 16.x.2003.


Ms.: V 113r (adespoto: quinto componimento della sezione dedicata a Raimbaut e aperta dalla rubrica Aissi com(en)zon las chanzos. Den Raymbaut Daurenga).

Edizioni diplomatiche: Wilhelm Grüzmacher, «Die provençalische Liederhandschrift der St. Marcus-Bibliothek in Venedig, App. Cod. XI», Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 36, 1864, pp. 375-455, a p. 449; Ilaria Zamuner, Il canzoniere provenzale V (Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. Fr. App. XI = 278). Edizione diplomatica, struttura, contenuto e fonti, Tesi di Dottorato in “Filologia e tecniche dell’interpretazione”, Università degli studi Ca’ Foscari di Venezia, 2 voll., Venezia 1998, vol. II, p. 178.

Edizioni critiche: Carl Appel, Raïmbaut von Orange, Berlin 1928 (rist. Genève 1973), p. 489; Walter T. Pattison, The Life and Works of the Troubadour Raimbaut of Orange, Minneapolis 1952, p. 108 (12).

Metrica: a8 b8 c8 d7’ e8 a8 (Frank 853:1). Sette coblas unissonans e due tornadas di tre e due versi. Le rime b c d e sono estrampas.

[LM]


BdT    Raimbaut d’Aurenga