Rialto

389.8

 

Raimbaut d’Aurenga

 

 

 

 

 

 

Amors, cum er, que farai?

 

 

morrai frescs joves e sans,

 

 

enaissi dins vostras mans?

4

 

oc, murir: si·m pliu per vos,

 

 

ades mi pliu pauc mos pros;

 

 

e totz temps tan cum ieu viva,

 

 

cum que m’en an, mi pliurai.

 

 

 

8

 

Per qu’ieu fatz avol essai

 

 

pos aissi vos sui humans:

 

 

que fera s’ie·us fos trefans,

 

 

mals e fels et ergulhos?

12

 

fora·n plus aventuros:

 

 

oc, per que ar m’ès esquiva,

 

 

que ieu ves vos franc cor ai.

 

 

 

 

 

Ades mi datz plus d’esmai

16

 

on mielhs sui vas vos certans,

 

 

e fatz i ben que vilans:

 

 

quar per mal sui amoros,

 

 

mas non sai esser antos

20

 

vas vos, qu’ades recaliva

 

 

mos leus cors on piegz m’en vai.

 

 

 

 

 

Mas vos avetz, don morrai,

 

 

amors, l’us que Barrabans:

24

 

que·ls vostres fatz soteirans

 

 

qu’estan mal, per qu’ieu viu blos,

 

 

non faitz ges als plus iros,

 

 

mas vas aquel ès ombriva

28

 

qu’avetz en poder ses plai.

 

 

 

 

 

Per que si·m peza dirai,

 

 

amors, ves vos tan que cans;

 

 

ades o dic: sui aurans

32

 

de vos! qu’anc mala sai fos

 

 

nostr’aventura mest nos!

 

 

e tem dir, calacom pliva,

 

 

so que·us cofon e·us dechai.

 

 

 

36

 

Mas ieu o dic, e si·n brai

 

 

ni m’en desmen hom vilans,

 

 

venga armatz en us plans:

 

 

e sia orbs o gelos

40

 

s’ieu non volria esser jos

 

 

vencutz: qui·s vol so escriva!

 

 

sol vers no fos! si·m n’esglai.

 

 

 

 

 

Mas non es de mar en sai,

44

 

ni lai on es flums Jordans,

 

 

sarrazins ni crestians

 

 

qu’ieu non venques tres o dos;

 

 

e s’ieu dic que enoios,

48

 

ma grans dolors m’en abriva

 

 

que·m fai ver dir, e no·m plai.

 

 

 

 

 

E si eu fatz semblan gai

 

 

ni·m depenh coindes e vans,

52

 

si tot m’ai bos ermitans

 

 

estat et enquar ploros:

 

 

e bos hom religios

 

 

serai tot per gen celiva

56

 

totz temps, si·l cor no m’en trai.

 

 

 

 

 

E ma chansos, si no fos

 

 

alques ves amor esquiva,

 

 

tengra ves Rodes en lai.

 

 

 

60

 

Comtessa nominativa,

 

 

pros e bella ab cor verai.

 

 

 

Testo: Luigi Milone, Rialto 16.x.2003.


Mss.: A 35v (Raembautz daurenga), C 198d (Ra|ymbaut daure(n)ca), D 88c (Ra(m)baut daure(n)ga), E 176b (Raimbaut daurengua), I 145d (Rambautz daurenga), K 131d (Raembautz daurenga), M 138c (Raimbaud dorenia), N2 15d (Roembauç daurenga), d 341a (vv. 36-61) (Raembautz dauren|ga).

Edizioni diplomatiche: A: Arthur Pakscher - Cesare De Lollis, «Il canzoniere provenzale A», Studi di filologia romanza, 3, 1891, pp. 1-670, a p. 94. – C: Carl August Friedrich Mahn, Gedichte der Troubadours in provenzalischer Sprache, 4 voll., Berlin 1846-1853, n. 357. – I: Carl August Friedrich Mahn, Gedichte der Troubadours in provenzalischer Sprache, 4 voll., Berlin 1846-1853, n. 621. – N2: Alfred Pillet, «Die altprovenzalische Liederhandschrift N2 (Cod. Phillipps 1910 der Königlichen Bibliothek zu Berlin)», Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 102, 1899, pp. 179-212, a p. 185.

Edizione critica: Walter T. Pattison, The Life and Works of the Troubadour Raimbaut of Orange, Minneapolis 1952, p. 131 (19).

Metrica: a7 b7 b7 c7 c7 d7’ a7 (Frank 701:1). Otto coblas unissonans e due tornadas di tre e due versi.

[LM]


BdT    Raimbaut d’Aurenga