Donna, cel qeus es bos amics,

a cui vos es mals et enics,

vos clama merce duna re:

4

cauiaz cho qeus vol dir per be

aici en esta carta escrit,

ez escoutaz com o a dit.

E pregaus qe non respondaz

8

tro qe tot auzit o aiaz,

qe tal ren i aura ben leu

al fenir qe ja nos er greu.

Domna granz pena trauc per vos,

12

anc mais non saubi mal qes fos.

Eu ai amat ben autra vez

ves altra part on era frez

leialmen e senes enian,

16

mas anc mais no trais tan dafan.

Anc mais nullamors nom toqet

lai on la vostra ira mintret,

ni no misit de tan preon

20

com aqesta, e no sai don.

Anc mais no sap qes fos amors

ni no senti de sas dolors;

camors ma mes e[n] tal destreich

24

qen granz chalors mi dona freich

et ab granz freich mi dona chaut,

em fai irat sanc mi fez baut.

Dos enemics ai trop mortals:

28

vos et Amors, don qe<c>s mes mals.

Mas vos mes enemics de cor,

qim tolles ris, jois e dimor,

em mostraz vostre mau talen,

32

e dizez me tot a presen.

Mas Amor no auch ni no vei,

ni no sai ves qal part sestei;

per qeu non puos contendre a lui

36

mas greu mes car de mi nos fui.

Camar vos mi fai de tal guisa

on <n>ostra amor es mal devisa:

qeus am e vos no amaz mi;

40

fort mal joc partit a aici.

Amors se demostra vilana

qi vos fai estar bauda e sana

e ve qe nafrat ma tan fort

44

qeu cuith aver trop peich de mort.

Car si sol a mort nestorzia

ja tan fort no men plagneria,

car qi tot tems vio a dolor

48

peiz a de mort, qi nol secor.

SAmors fos tan ben enseignada

<q>e dun pauc vos agues nafrada

sol neis de la milena part

52

qe mi nafret en un esgart ,

ab aitan magra gen garit

daqel mal colp qe ma ferit.

Ges la plaga non par de fora

56

mas dinz lo cor mart et acora,

e no men pot valer mezina

ses vos: ja tan no sera fina.

E seu per aicho rec[e]up mort

60

vos ez Amors naurez lo tort

qem pograz sanar e garir:

ja nous en calgra Amor blandir?

Domna, non puosc ab toz contendre:

64

vos pregar et Amor defendre,

qeu no vos pos ges far amar

sAmor no men vol aiudar.

Pos vei qe mos precs no mi val,

68

laserai men; [si] pogues al!

Mas Amor nom laissa garir

qi ma mes en aqest conssir,

qe dautra part non aug ni veich

72

mas vas la terra e vas lendreich

on mais vos vei; mais nai de dol

per lo grant gauch qe far mi sol.

Soven pens qe ja mais nous veia

76

e qe de loing ses vos mesteia,

qe qant eu vos vi de premier

vos me disez ben a sobrier,

ez on plus annei a enan

80

e vos mo annez peiuran;

per qeu tem, seu mais vos vezia,

qez ades men peiuraria

catresait me feiraz aucir.

84

Ez eu enqer no voil morir

qar sol pel bon respeith voil viure.

Non sai se<n> fol mos dich vos liure,

mas se vos me tenez per fol

88

daqo qeus dic, enclin lo col:

to<t> qan vos plaz mes bon e bel,

ja nous farei autre revel.

Greu mes qan mal nous pos voler

92

cAmors no men dona poder;

qe seu vos pogues voler mal

nos fora alqes comunal

daitan, se nom volcses amar,

96

qem pogra en altra part virar.

Mas daiqo sol non i a re

car eu non ai poder de me;

daichom podez ben far orguoill:

100

er agradaz seus am eus voill!

Qe seu sabia tot en ver

qe ja pro nom volses tener,

ni e<n> trastota vostra vida

104

vostra amistaz no<m> fos cobida,

autra non poria amar ges

per nulla beltaz qez agues.

Si nom volez estre amia,

108

aizo nom pode<z> tolre mia:

qeu toz temps nous sia amics

sitot mes vostre cor enics.

Domna, car en mos dich nous lau

112

ni vostra beltat no mentau

e<u> o faz be<n> a escien,

qen re mais no cuit aver sen

ca mon grat vos cuiariaz

116

qe ja ta<n> bella no fussaz.

Car per la beltaz qez avez

sai be qe plus vil me tenez.

Domna, maldit sion miraill

120

e belleza car no vos faill!

Domna, ja miraill no crezaz:

cuiaz qe tan bella siaz

com inz el miraill vos vezez?

124

Ben es folla si o crezez,

qe tot mirail son menzo[n]ger

e foson fraich toz li enter!

Domna, ceus qios lauzan en re

128

saphaz qe non o fan per be,

caitan vos volon escharnir

can vos lauzan ab lor mentir.

Mas eu nous serai ja mentire,

132

domna, cades vos voil ver dire.

Min crezaz, domna, qeus dic ver

ja negus no naia poder

car eu no vos lau ges per bella,

136

anz dic qes negra com niella.

Domna, vas totas parz predic

qe plus es laida qeu non dic;

mas a mi fora<z> asaz genta

140

caitals laida res matalenta.

Domna, si eu volia dir

tot aiqo qeu de vos cossir

no<u>s o [a]uria dich dun an,

144

mas eu tem nom tornes a dan.

Per qeu nous en voil far lonc plait

e dic vos be tot atresait:

domna, sel vostrom pert en re

148

sapchaz qe vos i perde<z> be.

Ben sabez qe vostre sui eu

ni non ai mais segnor soz Deu;

per cho sapchaz be tot de cert

152

qe vos i perdez seu i pert.

Domna, del pauc tort qeu vos ai

ja sol no men razonarai,

e si nauria asaz razos

156

vos trobarez mas ochaisos.

Per jase mi podez durar,

toz temps mo podez contrastar,

domna, car entre mi e vos

160

no voill plaides, mais sol nos dos,

qe ja nos parta dest conten,

qe res mais non sap mon talen.

Ja non plaideiare[i] per leich:

164

per vos metessa<n> prendez dreich;

ez e<u> i cuit ben dir tal re

o non podez trobar mes be.

A Merce non podez ren dir

168

cab aqo <v>os dei convertir:

lai o neguna res non val

Merces de<u> amortar lo mal.

Merces naiaz e chausimen:

172

no vos i traich autre guiren.

Domna, merce vos qer, sios plai,

en mais guisas qeu dir no sai.

Aicius qer merce e perdon

176

com Deus perdonet al lairon.

Domna, seu rece<u>p mort per vos

ja no vos sera negus pros.

Morai? o eu: com hom mespres

180

qe de meiz mor estai en pes.

Sospir mi fan fenir mon comde,

ves vos mi lais vencut e do[m]de;

plor mi tol qeu non puos plus dire,

184

mas cho qeu volgra dir conssire.

Domna, merce vos qer, sios plaz,

per merce qe merce naiaz.

Merce vos clam, ma dolzamia,

188

anz qe la morz aissi maucia.