Uc de Saint Circ

 

 

 

 

   

I.

   

Un sierventes vuelh far en aquest so dEn Gui,

   

que farai a Ffaienza mandar aN Guillami,

   

et al comte Gui Guerra eN Miquel Morezi,

4  

et aN Bernat de Fosc et a Sier Ugoli,

   

et als autres que son lans de lor fe fi;

   

e sapchan, cum qua lor de lantre esti,

   

quel sos el noms el pretz el laus quom de lor di

8  

los corona donor, sol fassan bona fi.

   

 

   

II.

   

Bona fin deu ben far e Dieu li deu far be

   

qui franqueze dreitura e la Gleyza mante

   

contra selh qe non a en Dieu ni en leis fe,

12  

ni vida apres mort ni paradis non cre,

   

e dis com es niens de pueys que pert lale;

   

e crueltatz la tolta pietat e merce,

   

ni tem layda falhida fayre de nulha re,

16  

e totz bos faytz desonra e bayse descapte.

   

 

   

III.

   

Sil chaptel coms Raimons gart qen fassa son pro,

   

quieu vi quel papa.l tolc Argens et Avinho

   

e Nemze Carpentras, Vennasque Cavalho,

20  

Uzetge e Melguer, Rodes e Boazo,

   

Tolzan et Agenes e Caortz e Guordo;

   

en mori sos coynhatz lo bons reys dAraguo;

   

e sel torna la preza per aital ochaizo,

24  

encar ler a portar el man lautruy falco.

   

 

   

IV.

   

Lo falcos filh de laigla quez es reys dels Frances

   

sapcha que Fredericx a promes als Engles

   

quel lor rendra Bretanha, Anjou e Toarces,

28  

e Peitau e Sayntonge, Lemogez Engolmes,

   

Toroinne Normandia e Guianel paes,

   

e venjara Tolzan, Bezers e Carcasses;

   

doncs bezonha que Fransa mantenha Milanes

32  

eN Albaric que tolc qe lai passatz non es.

   

 

   

V.

   

Passatz lai fora ben silh nagues lo poder,

   

que de ren als non a dezirier ni voler

   

mas cum Franse la Gleiza el pogues decazer,

36  

e la soa crezensa e sa ley far tener;

   

don la Glieza el reis hi devon pervezer

   

qens mandon la crozada ens venhan mantener;

   

et anem lai en Polla lo regne conquerer,

40  

quar selh quen Dieu non cre non deu terra tener.

   

 

   

VI.

   

Ges Flandres ni Savoya nol devon mantener,

   

tant lor deu del elieg de Valensa doler.

 

 

 

Text: Linda Paterson, Rialto 18.x.2017.