Vidas del ms. B

 

 

 

 

Folquet de Marseilla

 

1 Folquetz de Marseilla si fon de Marseilla, fills d’un mercadier que fo de Genoa, que ac nom Ser Amfos. 2 E qan lo paire moric, si·l laisset mout d’aver. 3 Et el entendet en pretz et en honor ; 4 e fo mout grazitz et honratz per lo rei Richart e per lo bon comte Raimon de Tolosa, et per En Barral de Marseilla, lo sieu seignor. 5 Mout trobava e chantava ben, e mout fo avinens hom de la persona. 6 Et entendia se en la moiller d’En Barral, lo sieu seignor. 7 E pregava la e·n fazia sas chanssons. 8 Mas anc per precs ni per chanssons no·i poc trobar merce, per que elle·il fezes nuill don en dreich d’amor; per que el se plaing totz temps d’amor en sas chanssons. 9 Et avenc si que la dompna moric; e·n Barrals, lo maritz d’ella, moric atressi, que tant l’avia faich d’onor e d’aplazer, e·l reis Richartz, e bos coms Raimons, e·l bons reis N’Amfos. 10 Don el, per tristessa de la dompna e dels princes q’ieu vos ai diz, abandonet lo mon; e rendet se a l’orden de Cistel ab tota soa moiller et ab dos sos fills que el avia. 11 E pois fo faitz abas d’una rica abadia, que es en Proenssa, que a nom Lo Terondet. 12 E portet se lai tant ben que pois fon faitz evesques de Tolosa; e lai definet e moric.

 

 

 

Testo: Ornella Damiano, Rialto 15.iv.2005.


Ms.: B 39r .

Note: 9 d’ella] dellac. – 11 L’abbazia citata corrisponde al monastero attualmente denominato Le Thoronet.

[OD]


Vidas di B    Vidas