Cerverí de Girona

 

Ed. Cabré 

In preparazione 

 

 

 

 

434.1

 

 

A greu pot hom conoixer en la mar

434.1a

 

 

A la plug’ e al ven iran

434.2

 

 

A vos me suy, bona domna, donatz

434.3

 

 

Batle, jutg’ e cossellier d’aut senhor

434.4

 

 

Cavalers e sirventz

434.4a

 

 

Com es ta mal enseynada

434.5

 

 

Cuenda chanso, plazen, ses vilanatge

434.6

 

 

Del mon, volgra que soz noms dreitz seguis

434.6a

 

 

De pena’n mal e de mal en martire

434.6b

 

 

En may, can, per la calor

434.7

 

 

En mal punh fon creada

434.7a

 

 

Entr’ Arago e Navarra, jazia

434.7b

 

 

Entre Caldes e Penedes

434.7c

 

 

Entre Lerida e Belvis

434.7d

 

 

Gentils domna, vença·us humilitatz

434.7e

 

 

Joys ne solaz, pascors, abrils e mays

434.8

 

 

Manh ric mi demando si am

434.9

 

 

No val jurars lay ont falh lialtatz

434.9a

 

 

Pres d’un jardi encontrey, l’altre dia

434.9b

 

 

Prometre ses dar es aytals

434.9c

 

 

Pus no vey leys cuy son amics

434.10

 

 

Pus semblet genier amors

434.11

 

 

Qui bon fruit vol recoyllir, be semena

434.12

 

 

S’ieu fos tan ricx que pogues gent passar

434.13

 

 

Sitot s’es braus l’ayrs e·l mes

434.14

 

 

Tans affans pesans, e dans tan grans

434.14a

 

 

Tant ay e·l cor d’alegrança

434.15

 

 

Totz homs deu far aquo que·l veyll sers fa

434.16

 

 

Un vers farai dels quatre temps del an 

434a.1

 

 

A greu sera nuylls hom fals ne trazire

434a.1a

 

 

Al fals gelos don Deus mala ventura

434a.2

 

 

Apres lo vers comença

434a.3

 

 

Ar’ agues eu atretan d’ardimen

434a.4

 

 

Ara·m luyn a joy e chan

434a.5

 

 

La razos ses jay que·l ric croy falç m’an dada

434a.6

 

 

Un vers faray, que playra als plasenz

434a.7

 

 

A tot payre deuria

434a.8

 

 

Axi con cel c’anan erra la via

434a.9

 

 

Axi com cel qui ditz que·l vis es fortz

434a.10

 

 

Om deu si eys de tot mal escusar

434a.11

 

 

Can era paucs avia compaynos

434a.12

 

 

Can aug en cort critz e mazans e brutz

434a.13

 

 

Cantas vets soy blasmatz dins mayso e per via

434a.14

 

 

Com fis destreitz qui no·s pot cosseyllar

434a.15

 

 

De Deu no·s deu nuyll hom maraveyllar

434a.16

 

 

Dels lays dels auzelos

434a.17

 

 

De Pala a Torosela

434a.18

 

 

De vi gras e de carn magra

434a.19

 

 

Dona de plasença

434a.20

 

 

En breu sazo aura·l jorn pretentori

434a.21

 

 

En lors chantars dizon man trobador

434a.22

 

 

Entre·l rey e·ls baros

434a.23

 

 

Eras veyretz motz prims e cars

434a.24

 

 

Estrayre·m volia

434a.25

 

 

Francs reys, humils e cars e d’amoros semblan

434a.26

 

 

Fyll, eras pus en escolas anatz

434a.27

 

 

Greus dolors es, entre dos fis amans

434a.28

 

 

Hom no pot far sirventes mas sirven

434a.29

 

 

Juglar, prec vos, ans que mortz vos aucia

434a.30

 

 

Li cavaler e li prezicador

434a.31

 

 

Man semblon l’enjanapastor

434a.32

 

 

Meig vers faray, leuger e pla, ses força

434a.33

 

 

Mon chan comenz d’ira mesclat ab gaug

434a.34

 

 

No·l prenatz lo fals marit

434a.35

 

 

No·m platz que pratz ne may, oymay, atenda

434a.36

 

 

No·m pusch de xantar retener

434a.37

 

 

Non cuyav’ omils presona

434a.38

 

 

No say chantar mays ne cuynda sazos

434a.39

 

 

No val pascors al mal d’amor guerir

434a.40

 

 

Nuncha querria eu achar

434a.41

 

 

Nuylls hom savis no deu seynor preyar

434a.42

 

 

Nuylls hom no pot tan bo mot com ‘no’ dir

434a.43

 

 

Obra sobtil prim ’e trasforia

434a.44

 

 

Paratges a molt perpres

434a.45

 

 

Peccats mortals me par qu’es de son pars

434a.46

 

 

Fols amans ditz c’amors tan lo destreyn

434a.47

 

 

Per que no·m daran renda

434a.48

 

 

Princep enic e bisbe negligen

434a.49

 

 

Pus Amors vol qu’eu faça sa comanda

434a.50

 

 

Pus chan era

434a.51

 

 

Pus fis amayre

434a.52

 

 

Pus li rey laxon la ley

434a.53

 

 

Qui vezia son dan dins sa mayso

434a.54

 

 

Reys castela, tota res mor e fina

434a.55

 

 

S’agues tan be temps ne razos

434a.56

 

 

Segons que ditz, e no men, aquest libres

434a.57

 

 

A ’icel que ditz, entre saig e jutglar

434a.58

 

 

Si com l’ayga tra peitz que res que sia

434a.59

 

 

Si com midons es belayre

434a.60

 

 

Si nuyll temps fuy pessius ne cossiros

434a.61

 

 

Si per amar leyalmen, ab amor

434a.62

 

 

Si per tristor, per dol ne per cossir

434a.63

 

 

Sitot m’esmay can la cigala canta

434a.64

 

 

Sitot no say Tristanz, l’amanz, con ques

434a.65

 

 

Si voletz que·m laix d’amar

434a.66

 

 

Ta flamart fa flama o flomom ma flamal pus flumus si flimis a flama e flementre bo flomon aflamas geflemens

434a.67

 

 

Tan fol cujon que sia covinenz

434a.68

 

 

Tart fa hom mal pus sia entre bonas gens

434a.69

 

 

Tener volria la via c’avia

434a.70

 

 

Tota dona val mays can letr’ apren

434a.71

 

 

Tot can cors dezira

434a.72

 

 

Totz homs fay mal qui veya en embarch

434a.73

 

 

Totz nobles seyner deuria

434a.74

 

 

Trop m’enug de cortz anar

434a.75

 

 

Ta mal me fay sala

434a.76

 

 

Una re dey a Deu grazir

434a.77

 

 

Un bo vers agra obs a far, enans

434a.78

 

 

Un vers ay commençat

434a.79

 

 

Un vers vuyll novelament bastir

434a.80

 

 

Us-

434a.81

 

 

Voletz aver be lau entre·ls valens?

434a.82

 

 

Volgr’ agesson li rey aytal usatge

434a.83

 

 

Volgra midons m’azires de tal guiza

434a.84

 

 

<...> vos toylla


Rialto