Elias de Barjols

 

132.2

Amors, be·m platz e·m sap bon

Ed. Barachini

Ed. Sanguineti

132.4

 

Ben deu hom son bon senhor

Ed. Barachini    Ed. Barachini IdT

132.6

 

Bon’aventura don Dieus

Ed. Barachini 

132.9

 

Morir pogr’ieu, si·m volgues

Ed. Barachini 

132.11

 

Puois vei que nuill pro no·m te

Ed. Barachini 

     

 


Rialto