Peire Guillem de Luzerna

Ed. Morlino 

 

 

 

 

 

344.1

Ai, Vergena, en cui ai m’entendenza

344.2

Be·s met en gran aventura

344.3

En aquest gai sonet leuger

Ed. Morlino    Ed. Morlino IdT

344.3a

En Sordel, e que·us es semblan (= 437.15)

344.4

No·m fai chantar amors ni drudaria

344.5

  Qi na Cuniça guerreja
    Ed. Morlino    Ed. Morlino IdT
345.I   Lai on cobra sos dregs estatz

 


Rialto