Rigaut de Berbezilh

Ed. Varvaro 

 

 

 

 

 

421.1

Atressi com lo leos

421.2

Atressi con l’orifanz

421.3

Atressi con Persavaus

421.4

Be·m cuidava d’amor gardar

421.5

Ben volria saber d’Amor

421.5a

En chantanz ieu plaing e sospir

421.6

Lo nous mes d’abril comensa

421.7

Pauc sap d’Amor qui merce non aten

421.8

Pois q’en midonsz es tan d’onor e sen

421.9

Tot atressi con la clartatz del dia

421.10

Tuit demandon qu’es devengud’Amors