Sordel

 

 

 

 

 

 

437.1

Ailas, e que·m fau miey huelh

Ed. Boni 

437.2

Aitant ses plus viu hom quan viu jauzens

Ed. Boni 

437.4a

Er encontra·l temps de mai

Ed. Boni

437.5

Atretan dei ben chantar finamen

Ed. Boni 

437.7

Bel m’es ab motz leugiers a far

Ed. Boni

437.10a  

Digatz mi s’es vers zo c’om brui (= 265.1a)

Ed. Harvey - Paterson

437.12

Dompna, meillz q’om pot pensar

Ed. Boni

437.15

En Sordel, e que·us es semblan (= 344.3a)

Ed. Morlino 

437.18

Lai al comte mon segnor voill pregar

Ed. Boni 

437.21

Non pueis mudar, qan luecs es

Ed. Asperti 

437.23

Per re no·m puesc d’amor cuydar

Ed. Boni 

437.24

Planher vuelh en Blacatz en aquest leugier so

Ed. Boni    Ed. Boni IdT

437.25

Puois no·m tenc per pajat d’amor

Ed. Boni 

437.26

Puois trobat ai qi conois et enten

Ed. Boni 

437.27

Qan plus creis, dompna,·l desiriers

Ed. Boni 

437.29

Qui be·is membra del segle qu’es passatz

Ed. Boni 

437.31

Si co·l malaus qe no se sap gardar

Ed. Boni 

437.35

Tant m’abellis lo terminis novels

Ed. Boni 

437.36

Tos temps serai ves amor

Ed. Boni 

437.37

Toz hom me van disen en esta maladia

Ed. Petrossi 

 


Rialto