Nome Trovatore (00.00)

 

Rialto

29a.I

 

   

Arnaut Guillem de Marsan

 

 

 

 

   

Qui comte vol apendre,

   

e be lo sap entendre,

   

ie·us en dirai un tal

   

que motz d’autres en val;

5  

e sen ben d’autres sen,

   

mas ve·us lo pus valen,

   

e mou de tal razo

   

que tostemps sera bo.

   

 

   

Aiso fo en cetembre,

10  

que res no y desmembre,

   

c’a dos mieus donzelos

   

fis penre dos falcos

   

e al tertz un austor,

   

que ieu no·n sai melhor,

15  

e los chis e·ls lebriers.

   

E foron cavaiers,

   

ben so cug, entorn detz,

   

en lurs cavals de pretz,

   

e volian bordir,

20  

e nos falcos eslir

   

e triar lo melhor

   

e lo pus valedor,

   

e nostres cavals p[o]ndre

   

cal fora mielhs per jondre.

   

 

25  

Enans qu’eississem fors

   

per desduyre nos cors,

   

vec vos un chivayer

   

coma penedensier.

   

Et anc qui aquel vit

30  

no·n vi tan issernit

   

ni de tan bela guiza,

   

que, desotz sa camiza,

   

fon graile pels costatz

   

e per espatlas latz

35  

e per las ancas grans,

   

e·n guiz’e benestans

   

cambas e pes e bratz:

   

mielhs no fon hom formatz!

   

E ac la cara lonja

40  

e resemblet be conja;

   

breu ac la sobresilha,

   

ben fait’a meravilha,

   

e·ls cabels loncx, per troys,

   

non ges trop brus ni blois,

45  

e·l col ben fait e lonc.

   

E tenc lo cap enbronc,

   

e venc a suau pas

   

aisi com si fos las.

   

 

   

Anc sol non saludet

50  

ni nulh mot no sonet,

   

mas per la regna·m pris

   

et el aqui metis

   

me trais a un[a] part ;

   

et ac mot bel esgart.

55  

Pueys estet un petit,

   

a ley d’ome marrit,

   

e dis me sa rancura

   

per qu’ieu m’en dones cura:

   

 

   

«Senher, per Dieu merci

60  

te prec aias de mi,

   

car de mot lo[n]ga terra

   

soi sai per cosselh querra

   

tot dreitamen a vos,

   

car es savis e pros,

65  

e que·m dones cocelh

   

com d’amors m’aparelh,

   

car ieu am una dona

   

que es mot bel’e bona;

   

mas res de so qu’ieu fassa

70  

no m’es vis c’a lieis plassa.

   

La vertat vos dirai:

   

amar vuelh e no sai;

   

e vos, per chauzimen,

   

prendetz n’esgardamen

75  

cal suy ni cal dey estre,

   

qu’en siatz mon ma[e]stre

   

de cal manieira·m tenha

   

per qu’ilh amar me denha,

   

que per nulh’ocaizo

80  

no·m puesca dir de no».

   

 

   

Est parlamen fo breus.

   

Aitantost dis als [m]eus:

   

«Baros, estem mai huey

   

e, per Dieu, no·us enuey;

85  

e faitz vostres cavals

   

tornar en lor ostals.

   

Autras vetz aurem luec

   

de tornar en est juec.

   

E vos, don falconier,

90  

gardatz vostre mestier

   

d’afaitar los falcos,

   

que dema sian bos;

   

vos que tenetz l’austor

   

siatz en gardador:

95  

e afachas los si

   

que sian bos al mati,

   

qu’ieu parlarai un poy

   

de solatz e de joy

   

ab el c’aisi vezetz,

100  

que vos non conoissetz.

   

Mas, per la fe que[·us] dey,

   

hueymay no·i serem trey,

   

mas can sol mi e luy,

   

qu’enaissi serem duy».

   

 

105  

Ieu dissendey ab tan

   

e prezi·l per lo gan

   

seluy que fon vengutz,

   

pros et aperceubutz,

   

e si li dis apres

110  

per qu’el o entendes:

   

 

   

«Amicx, tro a deman

   

estem, que pus certan

   

en sera e pus ferm

   

tot aco que direm.

115  

E dirai vos be com:

   

auzirai vostre nom,

   

e si·l nom es aitals,

   

lo cosselhs er cabals,

   

c’assatz deu hom saber

120  

en cuy met son esper».

   

 

   

So·m fo per luy grazit

   

mielhs que per mi ben dit;

   

anc del loc no·s parti

   

tro que so nom me di

125  

e·l mielhs de son linhatje

   

e trastot son coratje.

   

Tost l’agui conogut

   

e pus tost entendut:

   

pueys preziey lo mil tans

130  

no fazia denans.

   

 

   

Ara nos en intrem

   

abdos, si co·ns volguem,

   

als escacx et a taulas,

   

a chansos et a faulas:

135  

mil n’i avia tals

   

que non pessavo d’als!

   

E estem y aitan

   

tro al solelh colcan,

   

desse que per manjar

140  

nos manda hom levar

   

en la sala major

   

on eran li pluzor.

   

E cant aguem manjat,

   

car el ac trebalhat,

145  

anem nos en dormir,

   

car el n’avia dezir.

   

E dormim per sojorn

   

tro a l’alba del jorn,

   

que·l pestre nos fetz dir

150  

c’anassem mess’auzir.

   

E can l’aguem auzida

   

e·l pestre l’ac fenida,

   

anem nos en disnar,

   

car fag l’ac hom dressar

155  

Bidaus, mos conestables,

   

que es pros e durables

   

e del disnar apres.

   

 

   

E yeu levey en pes,

   

prezi lo mieu amic

160  

(seluy que yeu vos dic),

   

laissem a totz la sala

   

e dissendem l’escala,

   

solamen mi e luy,

   

car enaisi fom duy.

165  

Intrem en un verdier

   

e deves un laurier

   

fi·l denan mi assire,

   

e comensey·l a dire:

   

 

   

«Amicx, er aprendetz

170  

aiso don m’enqueretz.

   

D’aver ni de gran sen

   

no·us parlarai nien,

   

car so son doas res

   

de qu’ieu gaire non pes:

175  

mas sol bel jauzimen

   

e bel ensenhamen

   

e ardimen aiatz,

   

c’aiso son tres bontatz.

   

Anc yeu, lo mieu amis,

180  

d’amors no m’entremis

   

tro tot agui apres,

   

c’a dire no·n fo res,

   

dels premiers amadors

   

que pus agron d’amors

185  

e pus en gazanhero

   

e pus en conquistero.

   

So pris entr’era tos

   

d’un maïstre d’amors,

   

que m’o ensenhet si

190  

c’anc de re no·y falhi;

   

e vos, pus gent aissi

   

aprendetz o de mi,

   

qu’ieu vo·n farai apendre

   

lo major mot e·l mendre.

   

 

195  

Apenretz d’En Paris,

   

com Elena conquis,

   

las penas e·ls mastratz,

   

los cossiriers e·ls fatz,

   

aisi com ie·ls sai totz

200  

que no m’en falh un motz.

   

 

   

Aprendetz d’En Tristan,

   

que valc be atrestan!

   

Per la fey que dey vos,

   

no[·n] fo tan amoros,

205  

ni fes mielhs a sa guiza

   

d’Amors, a sa deviza:

   

so di[r]etz vos mezes

   

cant o auretz apres.

   

 

   

Aprendes d’Eneas:

210  

aquel no·us oblit pas,

   

car jes no fai a faire

   

si d’amors uzatz gaire,

   

car, si·n sabiatz tan,

   

aras ni derenan

215  

leu poiratz enquerer

   

dona e conquerer.

   

 

   

De Linaura sapchatz

   

com el fon cobeitatz

   

e com l’ameron totas

220  

donas e·n foron glotas,

   

entro·l maritz felon,

   

per granda trassion,

   

lo fey ausir al plag.

   

Mas aco fon mot lag

225  

que Massot so auzis;

   

e·n fo, so cre, devis

   

e faitz catre mitatz

   

pels catre molheratz.

   

Sest ac la maÿstria

230  

dedintre sa bailia,

   

entro que fon fenitz

   

e pels gilos traïtz.

   

 

   

D’Ivans, lo filh del rey,

   

sapchatz dire, per que·y

235  

fon el pus avinens

   

de negus homs vivens:

   

que·l premier sembeli

   

c’om portet sobre si

   

el ac en son mantel;

240  

afiblalh e tessel

   

[e] corda en gonela

   

[e]·n espero fivela

   

e bloca en escut

   

el l’ac, so sabem tut,

245  

e gans c’om viest en mas

   

el ac los primairas.

   

La donas, aquel temps,

   

que l’ameron essems

   

e·l tengro per amic

250  

assatz pus qu’ieu no·us dic.

   

 

   

D’Apoloines de Tir

   

sapchatz contar e dir

   

com el fon perilhat,

   

el e tot son barnat,

255  

e·n mar perdet sas jens

   

totas cominalmens;

   

mais tenc en son poder

   

tot cant en poc aver

   

a trastot son esfors,

260  

mas solamens son cors.

   

E pueys issic en terre,

   

on li fon obs a querre

   

vianda, don hom vieu,

   

com un paure caitieu.

265  

Tot so pres per amor,

   

may pueis n’ac gran honor,

   

c’amor li rendet say

   

may que non perdet lay,

   

que pas non enqueria

270  

sela que mais valia;

   

mas tan fort l’encobi,

   

ni anc non l’e[n]queri

   

c’ab bels ditz : et ab faitz

   

li dava tals gama[i]tz

275  

al cor que per petit

   

la dona no·n morit.

   

El l’ac a son voler

   

e·n fetz tot son plazer,

   

e fo rey com denans,

280  

fortz e ricx e prezans.

   

 

   

Sapchatz del rey Artus,

   

que say que·us valra pus,

   

car el anc no feni

   

ni encar no·y falhi,

285  

ni ja no·y falhira

   

can segle durara.

   

Tostemps vi[eu] per amor,

   

ab joy et ab honor,

   

qu’el ne sap tot can n’es

290  

ni can Dieus n’a trames.

   

 

   

So aprendetz ades

   

e pueys may aprendes,

   

qu’ieu vo·n farai apenre

   

lo major mot e·l menre.

295  

Cant o auretz saubut,

   

aitan sabretz can tut:

   

adoncx seretz senhor

   

de donas e de amor,

   

e auretz ne bon pretz

300  

si vos no·l vos toletz.

   

Si voletz esser drutz

   

siatz aperceubutz.

   

 

   

Enquer apendretz pus

   

si d’amor segues l’us.

305  

Vostre cors tenetz gen

   

e d’azaut vestimen,

   

e, sian vil o car,

   

faitz los gent arezar;

   

de pauc pretz o de gran,

310  

tug sian benestan,

   

car tot pros cavayer

   

deu vestir a sobrier.

   

Camizas de ransan,

   

primas, car ben estan,

315  

e blancas totas vet[z],

   

que mielhs en semblaretz,

   

cortes et ensenhatz,

   

en totz locx on venhatz.

   

Estrechamens caussas

320  

pes e cambas e bras,

   

e sobrecot e manjas,

   

si que las gens estranjas

   

e totz hom que vos veya

   

vos en porte enveya.

325  

Garatz vostra gonela,

   

can la faretz novela,

   

que no sia trop lonja,

   

que pus en seria conja,

   

e faitz la cabessalha

330  

a traves, ab ventalha,

   

ampla pels muscles sus,

   

car lo pieytz n’er pus clus;

   

e dirai vos perque

   

e aprendetz o be:

335  

per so c’om res no veya

   

el pieys que mal esteya.

   

D’eys drap faitz lo mantel

   

e gardatz que·l tessel

   

i sia ben estan

340  

e l’afiblalh denan.

   

 

   

Gardatz vostres cabelhs,

   

que mais val hom per elhs.

   

Sovendet los lavatz,

   

que pus bels en siatz,

345  

mas no·ls portes trop loncx,

   

que may valon adoncx

   

can son un pauc tondut

   

que s’eran trop cregut,

   

ni portes loncx guinhos,

350  

que sapchatz no so bos,

   

ni la barba trop lonja,

   

que may val que re conja,

   

e no n’[a]ya[tz] trop ges,

   

que pieitz seri’ades,

355  

mas gent et per menzura,

   

e vos donatz vo·n cura.

   

 

   

Ben gardatz huelhs e mas

   

que no sembles vilas:

   

huelhs e mas son messatje

360  

mot soven del coratje.

   

Los huelhs tenetz membrat

   

que non gardon en fat

   

e las mas eyssamen

   

gardatz que aian sen.

365  

Si vezetz azauteza

   

que·us fassa cobezeza

   

entre mas ad autruy,

   

non la prendatz de luy,

   

car atressi la·s vol

370  

e auria vo·n per fol.

   

 

   

Escudiers per servir

   

vos son bos a tenir.

   

Azautz ne aiatz dos,

   

bels e savis e pros;

375  

com que dels autres an,

   

sels sian benestan,

   

cortes et ensenhatz

   

e ben emparaulatz.

   

Per so son bos aitaus

380  

que vos n’aiatz bos laus:

   

si·ls enviatz en loc,

   

no·n puesca hom far joc,

   

car ditz hom de gen fa[da]:

   

«cal senhor, tal mainada».

   

 

385  

Can seretz en vostr’aitz,

   

dirai vos com o faitz

   

s’avetz ostes estranhs:

   

siatz lur bos companhs,

   

faitz los de vos privatz

390  

e del vostre solatz;

   

covidar e servir

   

sapchatz et aculhir.

   

Si·eus ve[n]on bezonhos,

   

paubre ni sofrachos,

395  

non atendatz que·us queira

   

per neguna manieyra.

   

Silhs que penran covit,

   

si[an] mot gent servit

   

e per vos e pels vostres,

400  

e siatz lur bos ostes.

   

A semblansa del jorn

   

lur faitz donar sojorn;

   

mas, per tot cant anc vis,

   

no servas vos metis

405  

pus lo manjars comensa,

   

car so seria falhensa:

   

mas seretz en bon loc

   

a taula, pres del foc.

   

 

   

Vostr’aver vos honor

410  

e vostre servidor

   

sian be castiatz

   

e ben endoctrinatz.

   

Ja, sus vostre manjar,

   

no veng’ab vos parlar,

415  

car, si·eus acosselha

   

ni·eus ditz res a l’aurelha,

   

semblaria paubreza

   

o, si non, cobezeza.

   

Ans c’al manjar siatz

420  

los aiatz doctrinatz,

   

que tot can obs aura

   

aiatz tro l’endema;

   

candelas e bo vi

   

aian tro lo mati.

425  

Cavals et escudiers

   

faitz gardar a sobriers;

   

ja sofraita no·ls fassa

   

re de so c’a lur plassa,

   

que, si an set o fam,

430  

sempre n’auziretz clam:

   

e a drut no·s cove

   

que fassa res mas be.

   

 

   

E can seretz en cort

   

no seretz mia sort:

435  

si me voletz entendre,

   

larcx siatz en despendre

   

et aiatz gent ostau

   

ses porta e ses clau.

   

Non crezatz lauzengiers,

440  

que ja metatz portiers

   

que feira de basto

   

escudier ni garso

   

ni arlot ni joglar

   

que lay vuelha intrar.

445  

Ni siatz enveyos

   

dels manens cobeitos,

   

que·s fleisson a selat

   

can son en cort intrat:

   

ja Dombredieu non plassa

450  

que cortz per vo·s desfassa

   

que ja n’iscatz premiers,

   

mas a totz jorns derriers;

   

e totz vostres ostals

   

deu estre cominals.

   

 

455  

E solvetz las penhoras

   

largamens totas oras.

   

E si·eus falhon deniers,

   

vos jogatz volontiers;

   

a joc major jogatz,

460  

c’aco es jocx onratz,

   

que no·s tanh joc d’azar

   

mas ad home avar,

   

que get per un denier

   

cent vetz en un taulier.

465  

Qui pren los datz e·ls laissa

   

tot son pretz en abaissa:

   

per so·us man yeu aver

   

a joc major tener.

   

Ni ja no·us irascatz

470  

per perdre que fassatz,

   

ni camjes vostre loc

   

c’om non puesca far joc,

   

ni torsatz vostras mas

   

com si eratz auras;

475  

ni·eus conosca hom ira

   

per ren que aujatz dira:

   

s’o faitz, en eys lo dia

   

partes de drudaria!

   

 

   

Enquer aprendetz mays

480  

si voletz esser jays.

   

Aiatz un bon chival

   

e dirai vos ben cal:

   

que de corre s’espleit

   

e per armas adreit;

485  

aquel menetz ades

   

e las armas depres,

   

la lansa e l’escut

   

e l’ausberc conogut.

   

Sia ben essaiatz

490  

e non mia malvatz;

   

e enselatz lo be

   

de sela e de fre

   

e de mot gen peitral,

   

que res no·y estia mal;

495  

e faitz far la sostsela

   

del senhal de la sela

   

e d’aquel meteys tenh

   

on l’escut sera penh,

   

e·n la lansa senheira

500  

................................

   

Aiatz rossi bastier

   

que·us port l’ausberc doblier,

   

e las armas en aut,

   

que iran pus azaut;

505  

e·ls escudiers ades

   

ben los aiatz de pres.

   

 

   

Era·us dirai lo ver

   

per que·us man so tener:

   

car sapchatz no·l va be

510  

qui res del sieu no te,

   

que, per [c]ort o per guerra,

   

tot li er obs a querre

   

so que mestier li es:

   

ja no sera cortes!

515  

Pieg l’es que mal de febre

   

qui tot o vay soisebre,

   

car dona no vol pas

   

drut que en breu se las

   

per guerras ni per cortz,

520  

que sosmes si’a sortz,

   

mas que a totz jorns pus

   

fassa son pretz en sus.

   

D’aquest non a vergonia

   

dona, ans n’es pus conia:

525  

si de s’amor l’apela,

   

ans s’en fa pus isnela.

   

 

   

Mays ap[r]endetz enquera,

   

amicx, si greu no·us era:

   

Cavalari’amatz

530  

may que autra rictatz

   

e·y aiatz vostre cor

   

may qu’en autre demor.

   

D’encontres no saubutz

   

siatz aperceubutz

535  

e non aiatz paor

   

de crit ni de rimor.

   

Al retornar derriers

   

et al ferir premiers

   

siatz, c’aital cove

540  

[a] drut c’amor mante.

   

 

   

Can seretz en torney,

   

si creire voletz mey,

   

totz vostres garnimens

   

aiatz cominalmens:

545  

l’ausberc e l’elm doblier

   

e las caussas d’assier,

   

e vostr’espaz’al latz,

   

que de grans colps fassatz;

   

entressenh al caval

550  

e, denan al peitral,

   

bels sonalhs trasgitatz,

   

gent assis e fermatz,

   

car sonalhs an uzatje

   

que donan alegratje:

555  

ardimen al senhor

   

et als autres paor.

   

 

   

A l’encaussar premier

   

et al fugir derrier,

   

car tot aiso cove

560  

a drut c’amor mante.

   

Ben vos anetz gardan

   

de perda e de dan.

   

Can mouretz vostre ponher,

   

non tornetz senes jonher:

565  

si’ab un si’ab dos,

   

jonhe·us er ad estros.

   

E si·eus falh vostra lansa,

   

ben aiatz remenbransa

   

en vostr’espaza traire,

570  

e non o tarzetz gaire:

   

feretz grans colps e greus,

   

si que o sapcha Deus,

   

Ifern e Paradis.

   

 

   

De tal guiza feris,

575  

qu’ieu, ab aquestz menstiers,

   

depus fuy cavaiers,

   

ai conquist mantas donas

   

de belas e de bonas!

   

E si voletz saber

580  

si ieu vo·n dic lo ver,

   

dirai vos [ieu] qui son

   

ni com an nom ni don.

   

 

   

Ben conquis de premier

   

– ja selar no·us o quier –

585  

la seror d’En Girart,

   

e·n passey man regart;

   

et apres ma Segui

   

que·m fes tan pres de si

   

a mal grat N’Astanava,

590  

que·m teni’e·m baizava.

   

Enapres conquis mais,

   

per qu’en dey esser jais,

   

ma dona N’Escaruenha,

   

la jensor de Gascuenha;

595  

enapres Na Pagana,

   

la jenser crestiana

   

que si’en tot lo mon,

   

tan cant clau mar preon,

   

conquis mon Bel Bezart,

600  

que m’a pres a sa part:

   

anc no·n amey autrui

   

la quarta part de luy.

   

E la filha N’Anfos,

   

a mal grat del gilos,

605  

conquis a gran onor

   

e guazanhey s’amor.

   

Mas can a Mon Gilos,

   

de que soy cobeitos,

   

tan fes qu’en breu morrai

610  

s’ans d’un mes non la bai ;

   

silh qu’es a Mon-Pao,

   

don’ab bela faiso

   

que·m donet docent bays

   

ab joy, per qu’en soy gais.

615  

Pueys conquis en Tolzan

   

may que nulh cristian:

   

ma dona Gauzion,

   

a cuy Dieu lo rey don

   

bon loc en Paradis

620  

per sos fizels amis.

   

 

   

De pus poiria dir,

   

mas no vuelh descobrir

   

selas que per selat

   

m’an lur amor donat.

   

 

625  

Cavayer, bel amicx,

   

cortes e pros e ricx,

   

er vuelh siatz manens

   

d’aquestz ensenhamens».

3 un] .i.    4 d’autres] s à l’interligne    12 dos] .ii.    13 tertz] .iii.; un] .i.    17 detz] .x.    23 pondre] pçdre    27 un] .i.    38 mielhs] s à l’interligne    53 una] .i.    55 un] .i.    67 una] .i.    76 maestre] maistre    82 meus] seus    97 un] .i.    101 us] vos    120 met] suit un h exponctué    125 linhatje] e à l’interligne    129 mil] .m.    135 mil] .m.    165 un] .i.    166 un] .i.    178 tres] .iii.    200 un] .i.    207 diretz] duetz; mezes] mezeis    227 catre] .iiii.    228 catre] .iiii.    240 tessel] tesselh    250 dic] à l’interligne    264 un] .i.    287 vieu] nicu    347 un] .i.    352 conja] recôia    353 ayatz] nô ya    355 gent et] gentet    366 fassa] fassai avec i exponctué    383 fada] fal    393 venon] vezon    398 sian] siaq¯    463 un] .i.    464 cent] .c.; un] .i.    481 un] .i.    486 depres] de pres    502 doblier] r à l’interligne    503 la lansa el escut / el auberc conogut, répétition de    509 be] à l’interligne    511 cort] tort    565 un] .i.; dos] .ii.    572 Deus] dieus    575 menstiers] s à l’interligne    589 N’Astanava] nastanava    609 morrai] i à l’interligne    613 docent] .cc.

 

Traduzione

 

 [1-8] Si quelqu’un est capable de bien comprendre / un conte et veut l’apprendre, / je vais vous en dire un qui peut / en valoir beaucoup d’autres; / je sens bien que les autres ont du sens, / mais voici celui qui a le plus de valeur / et il traite d’un sujet tel / qu’il sera toujours utile.

[9-24] Nous étions en septembre, / je m’en souviens parfaitement, / quand je donnai l’ordre à deux jeunes gens / à mon service de prendre deux faucons / et à un troisième de prendre un autour / (je n’en connais aucun qui le surpasse) / ainsi que les chiens et les lévriers. / Il y avait aussi de chevaliers, / une bonne dizaine, je crois, / montés sur des chevaux de prix; / ils voulaient se distraire / et choisir et distinguer / parmi nos faucons le meilleur / et le plus vaillant, / ainsi qu’éperonner nos chevaux / pour voir quel serait le meilleur pour jouter.

[25-48] Avant que nous ne soyons sortis / pour aller nous divertir, / voici qu’arriva un chevalier / qui avait l’air d’un pénitent. / Et personne de ceux qui virent cet homme / n’en avait jamais vu d’aussi distingué / ni d’aussi bien fait: / sous sa chemise, / il avait le buste mince, / les épaules larges, / les hanches développées, / les jambes, les pieds et les bras / bien faits et comme il convient: / il n’y a jamais eu d’homme mieux bâti! / Il avait le visage allongé / avec une expression aimable; / ses sourcils n’étaient pas trop longs / et d’un dessin parfait; / il portait les cheveux longs, bouclés, / ni trop bruns ni trop blonds; / son cou était long et bien fait. / Il avait la tête baissée / et avançait à un pas lent / comme s’il avait été fatigué.

[49-58] Sans adresser le moindre salut / ni prononcer un seul mot, / il prit la bride de mon cheval / et immédiatement / m’emmena à l’écart; / il avait un très bel aspect. / Après être resté un moment pensif / à la façon d’un homme affligé, / il m’exposa son problème / afin que je m’en occupe:

[59-80] «Seigneur, au nom de Dieu, je vous prie / d’avoir pitié de moi: / c’est d’un pays très éloigné / que je suis directement venu vous trouver / ici pour vous demander conseil, / car vous avez de la sagesse et du mérite; / je veux que vous m’aidiez par vos conseils / à me former en matière d’amour: / je suis épris d’une dame / pleine de beauté et de qualités, / mais j’ai l’impression qu’il n’est rien / que je fasse qui lui plaise. / Je vais vous parler franchement: / je veux mais ne sais pas aimer. / Je vous prie de m’accorder / de bien vouloir examiner / comment je suis et comment je dois être; / veuillez m’enseigner / comment me comporter / afin qu’elle daigne m’aimer / et qu’elle ne puisse trouver de raison / de me refuser.

[81-104] La conversation fut brève; / immédiatement, je dis à mes hommes: / «Messieurs, je vous en prie, par Dieu, / arrêtons tout pour aujourd’hui; / ramenez vos chevaux / dans leurs stalles. / Nous aurons d’autres fois l’occasion / de reprendre ce divertissement. / Pour vous, messieurs les fauconniers, / continuez à travailler / à l’affaitage des faucons / afin qu’ils soient efficaces demain; / vous, qui tenez l’autour, / occupez-vous de lui. / Affaitez-les de sorte / qu’ils soient en forme demain matin; / pour moi, je vais parler un peu / de divertissement et de joie / avec la personne que voici / et que vous ne connaissez pas. / Mais par la foi que je vous dois, / désormais nous ne serons pas trois, / mais lui et moi seulement: / nous allons rester seuls tous les deux.

[105-110] Alors, je mis pied à terre / et je pris la main gantée / du nouvel arrivant, / plein de mérite et de distinction / et lui dis ensuite / pour qu’il me comprenne bien:

[111-120] «Ami, remettons à demain: / tout ce que nous dirons / n’en sera que plus / assuré et plus solide. / Je vais vous expliquer pourquoi: / vous allez me dire votre nom / et si c’est celui que je crois, / le conseil sera parfait: / il est indispensable de savoir / en qui on place son espoir.

[121-130] Il me fut plus reconnaissant encore / de mes paroles qu’elles ne le méritaient; / il ne quitta pas la place / avant de m’avoir dit son nom, / les plus illustres de sa lignée / et tout ce qu’il avait dans le cœur. / Je ne l’eus pas plutôt entendu / que je reconnus qui il était: / ensuite je fis mille fois plus de cas / de lui que je n’en avais fait avant.

[131-157] Alors, nous commençâmes tous deux / à participer à notre guise / aux parties d’échecs et de trictrac, / aux chansons et aux récits; / il y avait là un millier de personnes / qui ne se souciaient de rien d’autre! / Nous y demeurâmes / jusqu’au coucher du soleil, / au moment où on nous invita / à nous lever pour aller manger / dans la grande salle / où se trouvaient la plupart des gens. / Quand nous eûmes mangé, / comme son voyage l’avait fatigué, / nous allâmes dormir, / car c’était ce qu’il désirait. / Nous avons dormi paisiblement / jusqu’à l’aube du jour: / le prêtre nous fit dire alors de venir écouter la messe. / Quand nous l’eûmes entendue / et que le prêtre l’eut achevée, / nous partîmes déjeuner, / car on l’avait fait préparer: / c’était Bidaut, mon connétable, / un homme d’une valeur éprouvée / qui s’y connaissait en nourriture.

[158-168] Pour moi, je me levai / et emmenai mon ami, / cet homme dont je vous parle; / nous quittâmes la salle ensemble / et descendîmes l’escalier, / lui et moi seulement: / il n’y avait que nous deux. / Nous entrâmes dans un verger / où je le fis asseoir face à moi / à côté d’un laurier / et je commençai à lui parler:

[169-194] «Mon ami, apprenez donc / ce que vous m’avez demandé. / Je ne vous parlerai pas du tout / de richesse ni de grande intelligence, / car il s’agit là de deux choses / dont je ne me soucie guère, / mais contentez-vous d’avoir / une belle joie, une bonne / éducation et de l’audace, / car ce sont trois qualités. / Pour moi, mon ami, jamais / je ne me suis occupé d’amour / avant d’avoir tout appris, / sans la moindre exception, / sur les premiers amoureux / qui ont éprouvé le plus d’amour, / qui en ont gagné / et conquis le plus. / J’ai appris cela quand j’étais jeune / d’un maître ès amours / qui me l’a si bien enseigné / que je n’ai jamais commis d’erreur en la matière; / et vous, apprenez-le ici / de moi plus agréablement, / car je vous en ferai apprendre / tous les mots, petits et grands.

[195-200] Vous apprendrez comment / sire Pâris fit la conquête d’Hélène, / ses peines, ses souffrances, / ses soucis et ses exploits / tels que je les connais tous / sans qu’il ne m’en manque un seul mot.

[201-208] Apprenez de sire Tristan / qui avait bien autant de valeur que lui! / Par la foi que je vous dois, / personne n’a été aussi amoureux / et n’a mieux agi comme il plaît / à Amour et comme il le veut: / c’est ce que vous direz vous-même / quand vous l’aurez appris.

[209-216] Apprenez d’Enéas: / n’allez pas oublier celui-là, / car il ne faut vraiment pas le faire / pour peu que vous pratiquiez l’amour: / si vous en saviez autant que lui, / dès aujourd’hui, / vous pourriez facilement prier d’amour / une dame et la conquérir.

[217-232] Sachez de Linaura / à quel point il suscita le désir, / comme toutes les dames / l’aimèrent et en furent friandes / jusqu’à ce que le mari perfide / le fît tuer lors du rendez-vous / en recourant à une grande traîtrise. / Mais ce fut bien dommage / que Massot entendît cela: / il le fit, je crois, écarteler, / divisé en quatre quartiers, / par les quatre maris. / Celui-ci fut le maître / dans son office / jusqu’au jour où il fut trahi / et tué par les jaloux.

[233-250] Sachez parler, / d’Yvain, le fils du roi, / car se montra plus gracieux / qu’aucun homme au monde: / la première fourrure de zibeline / que l’on ait portée, / c’est lui qui l’a mise sur son manteau; / attaches, fermail, / cordelette à la tunique, / œillet à l’éperon, / boucle au bouclier, / c’est lui qui les a eues, nous le savons tous; / les gants dont on se couvre les mains, / c’est lui qui les a portés le premier. / En ce temps-là, les dames / l’aimaient toutes / et le chérissaient / bien plus que je ne vous le dis.

 [251-280] Sur Apollonius de Tyr, / sachez conter et dire / comment il fit naufrage / avec tous ses barons, / et perdit en mer tous ses hommes / sans la moindre exception; / mais il conserva en son pouvoir / tout ce qu’il put préserver / en y mettant toute ses forces: / uniquement sa propre personne. / Puis il gagna la terre / où il dut rechercher / de la nourriture pour survivre / comme un pauvre déshérité. / Il subit tout cela par amour, / mais il lui en revint ensuite une grande faveur, / car l’amour lui rendit de ce côté-ci / plus qu’il n’avait perdu là-bas, / vu qu’il ne recherchait pas l’amour / de celle qui avait le plus de valeur; / mais il la désira très fort / et jamais il ne lui demanda son amour / qu’avec de belles paroles; avec ses actions, / il lui portait de tels coups / au cœur que peu s’en fallut / que la dame n’en mourût. / Il l’eut comme il le voulait / et en fit à son plaisir; / il redevint un roi / puissant, riche et renommé.

[281-290] Ayez des connaissances sur le roi Arthur: / je sais qu’il vous apportera plus d’aide / car il n’est jamais mort, / il n’a jamais disparu / et il ne disparaîtra jamais / tant que ce monde durera. / Il vit toujours par amour, / dans la joie et dans l’honneur, / car il sait tout ce qu’il en est / et tout ce que Dieu nous en a fait savoir.

[291-302] Apprenez cela tout de suite, / puis apprenez-en encore plus, / car je vous en ferai apprendre / tous les mots, petits et grands. / Quand vous saurez cela, / vous saurez presque tout; / alors vous serez le maître / des dames et de l’amour / et vous en retirerez un grand mérite / si vous ne vous l’enlevez pas vous-même. / Si vous voulez être un amant, / faites preuve d’intelligence.

[303-340] Vous apprendrez encore davantage / si vous observez l’usage de l’amour. / Veillez à votre propreté / et à l’élégance de vos vêtements; / que vos habits soient coûteux ou non, / faites-les bien arranger. / Qu’ils soient de prix élevé ou bas, / qu’ils vous aillent parfaitement: / tout chevalier de mérite / doit s’habiller avec le plus grand soin: / comme elles sont seyantes, des chemises / de Reims, fines / et toujours blanches; / elles vous feront paraître davantage / courtois et bien élevé / dans tous les endroits où vous irez. / Mettez des vêtement ajustés / sur vos pieds, vos jambes et vos bras; / portez aussi ajustés votre surcot et vos manches / de sorte que les étrangers / et tous les gens qui vous verront / vous en portent envie. / Quand vous vous ferez faire / une tunique neuve, prenez garde / qu’elle ne soit pas trop longue / pour qu’elle soit ainsi plus élégante; / faites faire l’encolure / à travers, avec un capuchon / ample sur le dessus des épaules, / car ainsi la poitrine sera mieux couverte; / et je vais vous en dire la raison / et faites-en votre profit: / afin qu’on ne voie rien / sur la poitrine qui n’aille pas bien. / Faites fabriquer le manteau du même tissu / et veillez à ce que le fermail / y soit bien à sa place / avec la boucle par devant.

[341-356] Prenez soin de vos cheveux: / ils donnent du prix à quelqu’un. / Lavez-les assez souvent / pour qu’ils soient encore plus beaux, / mais ne les portez pas trop longs / car on les apprécie davantage / lorsqu’ils sont un peu tondus / que si on les laisse pousser trop longs; / ne portez pas de longues moustaches / – ce n’est pas beau, sachez le! – / ni non plus la barbe trop longue, / car mieux vaut l’arranger un peu; / évitez de la porter épaisse, / car ce serait encore pire: / portez-la sans excès et avec mesure / et prenez-en bien soin.

[357-370] Maîtrisez bien vos regards et vos gestes / afin de ne pas sembler grossier: / les yeux et les mains sont bien souvent / les messagers du cœur. / Gardez-vous prudemment que vos yeux / n’aient le regard stupide / et de même veillez à ce que vos gestes / expriment l’intelligence. / Si vous voyez quelque chose de gracieux / qui vous fasse envie / entre les mains d’autrui, / n’allez pas le lui prendre, / car lui aussi la désire / et il vous considérerait comme un fou pour cela.

[371-384] Il est bon que vous ayez / des écuyers pour vous servir. / Ayez-en deux qui soient avenants, / beaux, sages et vaillants; / quoi qu’il en soit de ceux d’autrui, / que ceux-là soient convenables, / courtois, bien élevés, / et qu’ils s’expriment bien. / Ces gens sont utiles afin / que vous en tiriez bonne réputation: / si vous les envoyez quelque part, / qu’on ne puisse pas en plaisanter, / car on dit à propos de sottes gens: / «tel seigneur, telle troupe!»

[385-408] Quand vous serez chez vous, / je vais vous dire comment vous comporter / si vous avez des hôtes étrangers: / soyez pour eux un bon compagnon, / admettez-les auprès de vous / et à vos passe-temps; / sachez leur faire bon accueil, / les inviter et les servir. / S’il vous arrive quelqu’un de pauvre, / dans le besoin et la misère, / n’attendez absolument pas / qu’il quémande quelque chose. / Que ceux qui accepteront votre invitation / soient servis à la perfection / par vous comme par les vôtres, / et comportez-vous en bon hôte avec eux. / Faites-leur donner à se restaurer / en fonction du moment de la journée; / mais, par tout ce que vous avez jamais vu, / ne faites pas vous-même le service / une fois qu’on a commencé à manger, / car ce serait là une faute: / vous vous tiendrez à une bonne place / à table, près du feu.

[409-432] Que votre richesse soit à votre honneur / et que vos serviteurs / soient bien instruits / et bien éduqués. / Pendant le repas, / qu’on ne vienne jamais vous parler, / car si l’on vient vous chuchotter quelque chose / ou vous parler à l’oreille, / cela semblera signe de pénurie / ou sinon d’avarice. / Avant que vous ne passiez à table, / donnez-leur des instructions / de sorte que vous ayez jusqu’au lendemain / tout ce qui sera nécessaire; / qu’ils aient assez de chandelles et de bon vin / pour tenir jusqu’au matin. / Pour les chevaux et les écuyers, / faites-en prendre soin au mieux; / que ne leur fasse jamais défaut / chose dont ils aient envie, / car, s’ils ont faim ou soif, / il vous en reviendra toujours des plaintes: / et il ne convient pas qu’un amant fasse / les choses autrement qu’à la perfection.

[433-454] Et lorsque vous serez à la cour, / vous ne ferez pas le sourd: / si vous voulez m’écouter, / soyez large dans vos dépenses / et pratiquez généreusement l’hospitalité, / sans porte ni clef. / Ne croyez pas les flatteurs perfides: / ne mettez pas de portier / qui donne des coups de bâton / à quelque écuyer, valet, / gueux ou jongleur / qui veuille y entrer! / Ne portez pas envie / aux riches avares / qui se dérobent en cachette / lorsqu’ils sont entrés à la cour: / au Seigneur Dieu ne plaise / qu’une cour se disperse à cause de vous / parce que vous auriez été le premier à en partir: / soyez au contraire toujours le dernier à le faire! / Et montrez-vous hospitalier / envers tous également!

[455-478] Et payez toujours avec largesse / ce à quoi vous vous êtes engagé. / Si l’argent vient à vous manquer, / jouez volontiers; / jouez à un jeu plus grand, / car c’est ce jeu-là qui est honorable: / les jeux de hasard ne conviennent / qu’à un homme avare / qui, pour un denier, lance / cent fois les dés sur la table. / Celui qui est capable d’abandonner les dés / après les avoir pris en rabaisse tout son mérite: / voilà pourquoi je vous ordonne / de vous en tenir au grand jeu. / Ne vous mettez jamais en colère / quelles que soient vos pertes / et ne changez pas de place / afin qu’on ne puisse jouer, / et ne tordez pas vos mains / comme si vous étiez fou; / ne laissez pas voir votre colère / quoi que vous puissiez entendre: / si vous le faites, le jour même / vous renoncez à être un amant!

[479-506] Apprenez encore une chose, / si vous voulez être joyeux. / Ayez un bon cheval / et je saurai vous dire comment il doit être: / il faut qu’il soit un bon à la course / et habile aux combats; / emmenez toujours ce cheval / avec les armes tout près: / qu’il connaisse la lance, / le bouclier et le haubert. / Il faut qu’il soit bien éprouvé / et surtout pas lâche; / équipez-le avec soin / d’une selle, d’une bride / et d’un beau poitrinal, / de sorte que tout soit convenable; / faites faire la sous-selle / avec les mêmes armoiries que la selle / et avec la même couleur / dont sera peint le bouclier / et qu’il y ait à la lance une enseigne / [...] / Ayez comme animal de bât un roncin / qui porte votre haubert à doubles mailles / avec les armes par-dessus afin qu’elles voyagent / dans de meilleures conditions; / faites en sorte que vos écuyers / soient sans cesse auprès de vous.

[507-526] Maintenant je vais vous dire la raison / exacte pour laquelle je vous dis d’avoir cela: / sachez-le, il n’est pas en bonne situation / celui qui n’a rien à lui: / qu’il s’agisse d’aller à la cour ou à la guerre, / il aura besoin de quémander / tout ce qui lui sera nécessaire: / ce ne sera jamais un homme courtois! / C’est pis que de souffrir de fièvre / que de devoir tout emprunter, / car une dame ne veut pas / d’un amant qui en a vite assez / de la guerre ou de la cour, / et qui doive s’en remettre au sort, / mais d’un amant dont les actes / accroissent toujours plus son mérite. / Loin d’avoir honte de celui-ci, / la dame en est plus fière: / s’il lui demande son amour, / elle n’est que plus rapide à lui répondre.

[527-540] Apprenez encore une chose, / mon ami, si cela ne vous ennuie pas: / aimez la chevalerie / plus que toute autre richesse / et attachez-y votre cœur / plus qu’à tout autre plaisir. / Dans les rencontres imprévues, / faites preuve d’habileté / et ne vous laissez effrayer / ni par les cris ni par le tumulte. / Soyez le dernier à revenir / et le premier à frapper: / voilà ce que doit faire / un amant qui soutient l’amour.

[541-556] Quand vous participerez à un tournoi, / si vous voulez m’en croire, / ayez habituellement avec vous / tout votre équipement: / le haubert, le heaume doublé, / les chausses d’acier / et au côté votre épée / afin de frapper de grands coups; / sur le cheval, vos armoiries / et, devant, au poitrinal, / de belles clochettes coulées, / bien disposées et bien assurées, / car les sonnettes ont coutume / d’apporter de la joie: / de l’audace au seigneur / et aux autres la peur.

[557-573] Le premier à la poursuite / et le dernier à la fuite, / voilà tout ce que doit faire / un amant qui soutient l’amour. / Evitez soigneusement / blessures et pertes. / Une fois que vous aurez piqué des éperons, / ne revenez pas sans avoir livré combat; / que ce soit contre un ou deux adversaires, / il vous faudra assurément livrer combat. / Si votre lance vient à vous faire défaut, / souvenez-vous bien / de dégainer votre épée / sans aucun retard: / frappez de grands coups puissants / de sorte que le sachent Dieu, / l’Enfer et le Paradis.

[574-582] Frappez de cette façon-là, / car, pour moi, c’est par ce moyen, / que, depuis que j’ai été fait chevalier, / j’ai conquis l’amour de nombre / de dames belles et bonnes! / E si vous voulez savoir / si c’est la vérité que je vous dis là, / je veux bien vous dire de qui il s’agit, / comment elles se nomment et d’où elles sont.

[583-620] D’abord, j’ai certes fait la conquête / – je ne cherche pas à vous le dissimuler – / de la sœur de sire Girard, / et j’ai couru là bien des risques; / ensuite, de ma Seguin / qui m’accorda une si grande intimité / – au grand déplaisir de Dame Estanava – / qu’elle m’étreignait et m’embrassait. / Ensuite, j’ai encore conquis, / ce qui doit m’emplir de joie, / Madame Escaronha, / la plus parfaite de la Gascogne; / après Dame Pagana, / la plus parfaite chrétienne / qui soit dans tout l’univers / que délimite la mer profonde, / j’ai conquis mon Beau-Bezart / qui s’est emparée de moi: / je n’ai jamais éprouvé pour personne / le quart de l’amour que j’ai eu pour elle. / Puis ce fut la fille de sire Alphonse / que, en dépit du jaloux, / j’ai conquis pour mon plus grand honneur / et j’ai gagné son amour. / Mais pour ce qui est de Mon-Jaloux / dont j’éprouve le désir, / elle fait si bien que je mourrai d’ici peu / si je ne lui donne pas un baiser avant un mois; / celle qui réside à Mont-Paon, / une dame au beau visage, / m’a donné deux cents baisers / joyeusement, ce qui cause ma gaîté. / Puis j’ai conquis dans le pays de Toulouse / plus que n’a fait aucun chrétien: / Madame Gauzion, / à qui le souverain Dieu veuille accorder / une bonne place en Paradis / pour l’amour de ceux qui l’aiment fidèlement.

[621-624] Je pourrais en citer davantage, / mais je ne veux pas trahir / celles qui m’ont accordé / leur amour en cachette.

[625-628] Chevalier, mon cher ami, / vous qui êtes courtois, vaillant et puissant, / je veux que vous soyez désormais riche / de cet ensenhamen.
 

 

 

Testo: Gouiran 2014. – Rialto 25.i.2014.


Ms.: R (unicum).

Edizioni critiche: Carl Appel, Provenzalische Chrestomathie mit Abriss der Formenlehre und Glossar, Leipzig 1895, p. 163 (CXII); Giuseppe E. Sansone, Testi didattico-cortesi di Provenza, Bari 1977, p. 109 (II); Gérard Gouiran, Rialto 25.i.2014.

Metrica: Distici di senari a rima baciata.

[GG]


Poesia didattica