Rialto

Prosa religiosa

 

Ad Laudicenses

 

 

 

 

§ 1

Paulus apostolus, no d’omes ni per home, mais per Jesu Crist, als fraires que so a Laudicia.

2

Gracia a vos e patz de Deu lo Paire nostre e del Senhor Jesu Crist.

3   Eu fasz gracias a Crist per tota la mia orazo emperaisso que esz permanent en lui e perseverant en bonas obras, esperant la promessa el dia del judici.
§ 4   E no vos destorbo li va parlament d’alcantz demostrantz, que vos trastorno de la veritat de l’avangeli lo quals es de mi prezicatz.
5   E Deus fara ara que aqueli que so de mi al profeit de la veritat de l’avangeli sio sirvent e fazent la benignitat de las obras que so de salut de vida durabla.
6   Et ara so pales li meu liam los quals sufri en Crist els quals m’alegri e m’esgauzisc.
7   Et aisso es a mi a salut durabla, que aicela mezeissa causa faita per las vostras orazos, et aministrant Sant Esperit, o per vida o per mort.
8   Quar a mi es viures vida en Crist, e morir gazanhs.
9   Et el fara en vos la sua misericordia, que aquela mezeissa dilectio ajatz e siatz essems d’u coraje.
10   Emperaisso, mout amadi, aissi co auzisz la presencia del Senhor, enaissi retenetz, e faitz e la temor de Deu, e sera a vos vida en durable;
11   quar Deus es que obra e vos.
12   E faitz senes retraig e ses pecat quals que causas faitz.
13   Et aquela causa que es mout bona, o mout amadi, engauzetz vos en Crist; e denant-esquivaz totz los laitz en gazanh.
14   Totas las vostras requerensas sian palesas vas Deu, e siatz ferm el sen de Crist.
15   E faitz aicelas causas que so enteiras, e veras, e nedezas, e castas, e dreitureiras, et amablas.
16   E retenetz el cor aquelas causas que auzisz e receubetz, e patz sera a vos.
17   Saludatz totz les fraires en sanh baizar.
18   Saludo vos totz li sanh.
19   La gracia del Senhor nostre Jesu Crist ab le vostre esperit sia. Amen.
20   Et aquesta faitz esser ligida als Colocens, e dels Colocens, a vos.

 

 

 

Text: Harris 1988. – Rialto 24.vi.2004.


Ms.: Bibliothèque municipale de Lyon, PA 36 (216d-217b). Van Deyck mistakenly gives the classification «Lyon, A.I.54 (anc. Palais des Arts 36)» in GRLMA at 1520, 8a (VI/2, p. 69).

Critical editions: Peter Wunderli, «Die altprovenzalische Übersetzung des Laodizäerbriefs», Vox Romanica 30 (1971), pp. 279-286; M[arvyn] R[oy] Harris, «The Occitan Epistle to the Laodiceans: Towards an Edition of Ms. PA 36 (Lyons, Bibl. Mun.)», in Miscellanea di studi romanzi offerta a Giuliano Gasca Queirazza, a cura di Anna Cornagliotti [et al.], 2 vols., Alessandria 1988, vol. I, pp. 427-446.

Differences with respect to the 1988 edition: See Foreword.

[MRH]


Foreword    Critical edition of the Occitan text    Critical edition of the Latin text    Parallel Texts    Selected abbreviations

    Prosa religiosa