Rialto

215.1

 

 

 

Guilhem Evesque

 

 

 

 

 

 

Valors e beutatz e dompney

 

 

.  .  .  .  .  .

 

 

.  .  .  .  .  .

4

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

.  .  .  .  .  .  .

 

 

.  .  .  enans

 

 

del air .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  lens

8

 

don me  .  .  .

 

 

belhs guays c  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

.  .  .  .  am lieys on es  .  .  .  .  .  .  .

 

 

.  .  .   no vol mi per  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12

 

.  .  .  .en trop aut lo  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

 

 

 

E nos pes qu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

si tot m’en vey

 

 

. que·m tol lo co.

16

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

. aver abney

 

 

el  .  .  .  .  .  .

 

 

que·m fai penar ab greus tormens

20

 

lo cor e·m vens,

 

 

ben es dregz qu’el sia fis sufrens;

 

 

e non a cor que·m porte bevolensa

 

 

ni ylh no vol me per son amador.

24

 

Las, en trop aut luec chauzi per amor!

 

 

 

 

 

En aut loc chauzi a mon dan,

 

 

si merceyan

 

 

midons no·m val,

28

 

quar merce deu trobar preyan

 

 

tot fin aman

 

 

ab cor coral,

 

 

cum yeu sui, et ab gran doussor,

32

 

senes error.

 

 

Pus que Floris ab Blancaflor

 

 

suy eu amans de midons ses fallensa;

 

 

et ylh no vol mi per son amador.

36

 

Las, en trop aut loc chauzi per amor!

 

 

 

 

 

Mas si al ondrat cors prezan,

 

 

belh, benestan

 

 

de mi no cal,

40

 

mala vi son guay cors prezan,

 

 

que puey semblan,

 

 

si Dieus mi sal,

 

 

no·m fes d’amar ni n’ac sabor;

44

 

don ay temor

 

 

m’arma en sia en tristor

 

 

(e volgra mais m’arma n’agues sufrensa),

 

 

que, quar no vol mi per son amador,

48

 

las, en trop aut loc chauzi per amor!

 

 

 

 

 

Amors mi pot enamorar

 

 

lo gent cors car

 

 

a plazent port

52

 

de midons, e leu acordar,

 

 

ses malestar,

 

 

el dreg d’acort

 

 

del fin joy d’amor, que·l vengues

56

 

totz sieus sotzmes,

 

 

mas juntas, e m’agues merces;

 

 

e si no·m val, ma mort vey que l’agensa,

 

 

quar ylh no vol mi per son amador.

60

 

Las, en trop aut loc chauzi per amor!

 

 

 

Testo: Ricketts 2000. – Rialto 11.x.2004.


Ms.: C 378v.

Edizioni critiche: Carl Appel, Provenzalische Inedita aus pariser Handschriften, Leipzig 1890, p. 132; Peter T. Ricketts (ed.), Contributions à l’étude de l’ancien occitan: textes lyriques et non-lyriques en vers, Birmingham 2000 (AIEO, 9), p. 29.

Metrica: a8 a4 b4 a8 a4 b4 c8 c4 c8 d10’ e10 e10 (Frank 112:1). Canzone di cinque coblas di dodici versi; il collegamento a coblas doblas induce a sospettare l’assenza di una sesta strofa. L’ultimo verso di ciascuna cobla è un refranh, mentre il penultimo verso si differenzia solo per il primo emistichio.

Note: Nella rubrica si legge «Guillem euesque ioglar dalbj». – L’asportazione di una miniatura ha compromesso i primi diciotto versi: l’incipit si ricava dalla tavola di C.

[fc, os]


BdT    Guilhem Evesque