Rialto

155.20

 

Folquet de Marselha

 

 

 

 

Si cum cel q’es tan greujatz

del mal que non sen dolor,

non sen ira ni tristor

de guisa·m sui oblidatz;

5

car tant sobrepoia·l dans

que mos cors no·l pot penssar

ni nuills hom tro al proar

no pot saber cum s’es grans

d’En Barral, lo mieu bon seignor;

10

per que, s’er chant o ri o plor,

no m’o pretz plus cum fer’enans.

 

Qu’ie·m pens si sui enchantatz

o sui cazutz en error

qan no trop sa gran valor;

15

c’aissi nos teni’honratz

q’eissamens cum l’azimans

tira·l fer e·l fai levar

fazi’el mains cors dreissar

vas pretz, forssatz e pesans;

20

e qui pretz e gaug et honor,

sen, larguesa, astr’e ricor

nos a tout, pauc vol nostr’enans.

 

Ai! qans n’a deseretatz

q’eron tuich ric en s’amor,

25

e qant en moriro·l jor

q’el fo mortz e soterratz!

q’en un sol non vitz mortz tans;

neis qui l’auzion nomnar

n’entendion achaptar,

30

tant era sos pretz prezans;

qu’aissi saup so nom far aussor,

de pauc gran e de gran major,

tro no·l poc enclaure garans.

 

Ai! seigner doutz e privatz

35

cum puosc dir vostra lauzor?

q’a lei de riu sorzedor

qu’ieis mais on plus es voiatz

creis vostre laus en pensans

e·i trob ades mais que far,

40

e sembla·l vostre donar

don vos creissia·l talans

on mais venion queridor;

mas Dieus, cum a bon donador,

vos donav’ades mil aitans.

 

45

Et er, qan foz plus poiatz,

faillitz a guisa de flor

que, qand hom la ve genssor,

adoncs ill chai plus viatz;

mas Dieus nos mostr’ab semblans

50

que sol lui devem amar

e·l chaitiu segl’azirar

on pass’om com vianans,

qu’autre pretz torn’en desonor

e totz autre sens en folor

55

mas de cels que fan sos comans.

 

Bel Seigner Dieus, cui non platz

ortz de negun pechador,

anz per aucire la lor

sofritz vos la vostr’en patz,

60

faitz lo lai viur’ab los sans,

pos sai no·l volguetz laissar!

E deignatz l’en vos preiar,

Verges, que preiatz per mans

vostre Fill, per q’el los socor,

65

q’esperans’an tuich li meillor

e·ls vostres cars precs merceians.

 

Seigner, meravillas grans!

car eu de vos puosc chantar

ar qan mieils degra plorar;

70

pero tant plor en penssans

per qe ben leu maint trobador

diran de vos mais de lauzor

quez ieu qu’en degra dir mil tans.

 

 

 

Testo: Stroński 1910 (XVII). – Rialto 3.iv.2002.


Vedi la scheda riassuntiva dell’ed. Squillacioti.


 

BdT    Folquet de Marselha    Ed. Squillacioti