Rialto

155.22

 

Folquet de Marselha

 

 

 

 

Tant m’abellis l’amoros pessamens

que s’es vengutz e mon fin cor assire

per que no·i pot nuills autre pes caber

4

ni mais negus no m’es dous ni plazens,

qu’adonc viu sas quan m’aucizo·l cossire

e fin’amors aleuja·m mo martire

que·m promet joi, mas trop lo·m dona len,

8

qu’ap bel semblan m’a trainat longamen.

 

Be sai que tot quan faz es dreiz niens!

Eu qu’en puesc mais s’Amors mi vol aucire?

qu’az escien m’a donat tal voler

12

que ja non er vencutz ni el no vens;

vencutz si er, qu’aucir m’an li sospire,

tot soavet, quar de liey cui dezire

non ai socors, ni d’allors no l’aten,

16

ni d’autr’amor no puesc aver talen.

 

Bona dona, si·us platz, siatz sufrens

del ben qu’ie·us vuel, qu’ieu sui del mal sufrire,

e pueis lo mals no·m poira dan tener

20

ans m’er semblan que·l partam egalmens;

pero, si·us platz qu’az autra part me vire,

ostatz de vos la beutat e·l dous rire

e·l bel semblan que m’afollis mon sen:

24

pueis partir m’ai de vos, mon escien.

 

A totz jorns m’etz plus bel’e plus plazens!

per qu’ie·n vuel mal als huels ab que·us remire,

quar a mon pro no·us poirian vezer

28

et a mon dan vezon trop sotilmens;

mos dans non es, sivals pos no·m n’azire,

ans es mos pros, dona, per qu’ieu m’albire,

si m’aucisetz, que no·us estara gen,

32

quar lo mieus dans vostres er eissamen.

 

Per so, dona, no·us am saviamens

qu’a vos sui fis et a mos ops trayre:

e vos cug perdr’e mi no puesc aver,

36

e·us cug nozer et a mi sui nozens!

pero, no·us aus mon mal mostrar ni dire,

mas a l’esgart podetz mon cor devire,

qu’ar lo·us cuich dir et aras m’en repen

40

et port n’als huels vergonh’e ardimen.

 

Trop vos am mais, dona, qu’ieu no sai dire,

e quar anc jorn aic d’autr’amor desire

no m’en penet, ans vos am per un cen,

44

car ai proat l’autrui captenemen.

 

Vas Nems t’en vai, chanssos, qui qe·s n’azire,

que gauch n’auran, per lo meu escien,

las tres donnas a cui ieu te presen.

 

 

 

Testo: Stroński 1910 (II). – Rialto 3.iv.2002.


Vedi la scheda riassuntiva dell’ed. Squillacioti.


 

BdT    Folquet de Marselha    Ed. Squillacioti