Rialto

293.26

 

Marcabru

 

 

 

 

Ges l’estornels no·n s’ublida
quant ac la razon auzida,
c’ans ha sa vi(d)a cuillida;
del dreg volar no s’alen[s]a,
5 tant anet
e volet;
e seguet
lo devet:
orguanet
10 e trobet;
a chantar comensa.
 
Sobr’una branca florida
lo francx auzels brai e crida;
tant ha sa votz esclarzida
15 qu’ela n’a auzit l’entensa.
L’us declui;
lai s’esdui
truesca lui.
«Auzels, fui!»
20 ditz. – «Per cui
fas tal brui
ho tal amortensa?»
 
Di l’estornels: «Part Lerida
a pros estan d’escremida,
25 c’anc no saup l’us de gandida:
plen a de falsa crezensa.
Mil amic
se·n fan ric;
per l’abric
30 que·us servic,
lo meric
del charric
n’aura ses faillensa».
 
«Auzels, a tort m’a envazida;
35 mas, pos amor no·m reisida –
mas qu’ieu no soi sa plevida –
en cug’aver m’entendensa?
L’autr’ami(e)u
son veilli(e)u
40 e badiu
tug d’u briu;
s’es aisiu
dam eschiu,
s’essag contenensa.
 
45 Az una part es partida
ma fin’amistatz plevida;
son joc revit si·l m’envida.
Auzels, per ta conoisensa,
so·l diguatz,
50 qu’en un glatz
l’eveiatz
deziratz
er l’abatz,
ans asatz
55 que n’aiam lezensa.
 
La cambra er de cel guarnida
d’un ric jauzir per jauzida,
c’ab dous baizar, ses sentida,
desotz se pla[n]t de plazensa.
60 Vai e·l di
qu’el mati
s’i aisi,
que sotz pi
farem fi,
65 sotz lui mi,
d’esta malvolensa».
 
Gent ha la razon fenida.
Estornels cui l’aura guida
son senhor [di]: «Conquerida
70 vos ai amor de valensa;
c’als mil drutz
ha rendutz
mil salutz,
e pagutz –
75 per c’os dutz
ses traütz –
de falsa semensa.
 
S’al mati
les aqui
80 on vos di,
eu·s mandi
qu’es ardi –
d’el jardi,
e que·us mat e·us vensa!»

 

 

 

Text: Gaunt, Harvey and Paterson, 2000 (XXVI). – Rialto 24.i.2003.


Ms.: E (154-55).

Previous editions: Jean-Marie-Lucien Dejeanne, Poésies complètes du troubadour Marcabru, Toulouse, 1909, p. 126 (XXVI); M. de Riquer, Los Trovadores, 3 vols., Barcelona, 1975, I, p. 216; Simon Gaunt, Ruth Harvey and Linda Paterson, Marcabru: A Critical Edition, Cambridge, D. S. Brewer, 2000, p. 343.

Versification: See under BdT 293.25.

Notes: See under BdT 293.25.

[LP]


Foreword

BdT    Marcabru