Rialto

236.6

 

 

 

Guillem de la Tor

 

 

 

 

 

 

Quant hom regna vas cellui falsament

 

 

qi lhonra el serf e lama finament

 

 

ses trahiment,

 

 

per peichs o deu tener

5

 

de lui qe dautre, qui vol dir lo ver.

 

 

Per qe? car cel en cui hom plus se fia,

 

 

ses fadia,

 

 

pot meilz lom enganar

 

 

qe cel de cui hom sap qes deu gardar.

 

 

 

10

 

Per qeu o teing plus a mal aissament

 

 

a la falsa non feira az autras cent

 

 

del failliment

 

 

qem fez, cab ferm voler

 

 

la servia e de tot mon poder;

15

 

pero nulz hom tant servir non poiria

 

 

sel servia

 

 

malvatz seignor avar,

 

 

qe jan pogues bon gazardon cobrar.

 

 

 

 

 

Per qeu mi part ses tot atendement

20

 

de samistat, qe no nai plus talent;

 

 

e si mentent

 

 

en tal qal meu parer

 

 

de sa ricor non pot nulz hom saber

 

 

meillor de lei ni ab plus cortezia

25

 

ne qui sia

 

 

plus davinent afar

 

 

ni mielz sapcha rire ni gent parlar.

 

 

 

 

 

Ni ges non cre, segont qe mes parvent,

 

 

qom sapcha el mont plus bella ren vivent

30

 

ni qe plus gent

 

 

sapcha prez mantener;

 

 

e si ma dit qeu aia bon esper

 

 

el seu ric joi e qe lam ses bausia

 

 

tota via,

35

 

car, si ben o sai far,

 

 

bon chausiment poirai ab lei trobar.

 

 

 

 

 

E pos li plaz queu aia entendiment

 

 

el seu bel cors amoros e plaent,

 

 

tant fermament

40

 

ma tot al seu plazer

 

 

qautra del mont nom pot mais retener:

 

 

qamors ma mes, quim ten per lei em lia,

 

 

en tal via,

 

 

cun jorn me fai penssar

45

 

et un autre me fai rire e chantar.

 

 

 

Testo: Negri 2006 (XIII). Rialto 27.i.2007 (rev. 28.i.08).


Mss.: Da 187v, Dc 259r (le prime due strofe), F 41v (la prima strofa), G 112r, I 132v, K 118v, N 106r, U 132r, n 282r (dal v. 14).

Edizioni diplomatiche: Edmund Stengel, Die provenzalische Blumenlese der Chigiana, Marburg 1878, p. 43 (la prima strofa); Giulio Bertoni, Il canzoniere provenzale della Biblioteca Ambrosiana R. 71. sup., Dresden 1912, p. 361; Francesco Carapezza, Il canzoniere occitano G (Ambrosiano R 71 sup.), Napoli 2004, p. 523.

Edizioni critiche: Ferruccio Blasi, Le poesie di Guilhem de la Tor, Genve - Firenze 1934, III, p. 9 (manca K); Antonella Negri, Le liriche del trovatore Guilhem de la Tor, Soveria Mannelli 2006, p. 169.

Altre edizioni: Carl August Friedrich Mahn, Die Werke der Troubadours in provenzalischer Sprache, 4 voll., Berlin 1886, vol. III, p. 332; Henri Paschal de Rochegude, Le Parnasse occitanien ou choix des posies originales des troubadours tires des manuscrits nationaux, Toulouse 1819, p. 379.

Metrica: a10 a10 a4 b6 b10 c10 c3 d6 d10 (Frank 79:1). Cinque coblas unissonans di nove versi.

Note: Chanson de change in cui Guillem de la Tor ribadisce la convinzione, pi volte espressa nelle sue canzoni (BdT 236.2, 236.4, 236.7) che il rapporto amoroso, analogamente al rapporto vassallatico, debba essere basato sulla necessit, imprescindibile, di una ricompensa. In caso contrario lamante, cos come il servitore, legittimato a rivolgersi altrove.

[AN, sr]


BdT    Guillem de la Tor